Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev September 2021
Nyhetsbrev September 2021
2021-09-07

Högre inkomstpension
En rad saker har potential att påverka många svenskars plånböcker i höst. Till att börja med höjs inkomstpensionerna via det så kallade inkomstpensionstillägget. Det innebär att pensionärer med en inkomst före skatt på mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden får en höjning med som mest 600 kronor i månaden. En person med 15 000 kronor i pension före skatt får exempelvis 375 kronor högre inkomstpension i månaden. Tillägget införs i september, och betalas automatiskt ut till den som har rätt till det. Du behöver alltså inte göra något.

Utbetalda pensioner och försäkringsersättningar
Publicerad: 2021-04-14 Nästa publiceringsdatum: 2022-04-14
Pensionsutbetalningarna ökar stadigt. Under 2020 uppgick utbetalningarna från allmän pension, tjänstepensionsförsäkringar och privat livförsäkringssparande till 561 miljarder kronor. Det är en ökning med 58 procent sedan 2011. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten har ökat med 48 procent, medan tjänstepensioner och privat livförsäkringssparande som utbetalas från försäkringsföretagen har ökat med 77 procent.

Under 2020 betalade Pensionsmyndigheten ut drygt 355 miljarder kronor i allmän pension. I allmän pension ingår inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Som ett komplement till den allmänna pensionen ger livförsäkringsföretagen arbetsgivare och privatpersoner möjligheter att teckna tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Livförsäkringsföretagen erbjuder även privata kapitalförsäkringar som både kan ses som ett allmänt sparande och ett sparande till pensionen. Utbetalningarna från det samlade livförsäkringssparandet i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och privata kapitalförsäkringar uppgick under 2020 till 206 miljarder kronor.

De sammanlagda utbetalningarna från den allmänna pensionen och livförsäkringssparandet har ökat med 58 procent mellan 2011 och 2020. Andelen som utgörs av den allmänna pensionen har minskat från 67 procent till 63 procent, medan andelen som utgörs av utbetalningar av livförsäkringssparande under samma period har ökat, från 33 till 37 procent. Tjänstepensionens andel av den totala pensionen är dock högre än vad som anges här. En arbetsgivare kan nämligen trygga sitt tjänstepensionsåtagande på andra sätt än via en pensionsförsäkring, till exempel genom avsättningar i balansräkningen eller till en pensionsstiftelse.

Inflyttat försäkringskapital
Sedan mitten av 2000-talet är det möjligt att i vissa försäkringsavtal inom tjänstepensionsförsäkring och övrig livförsäkring flytta hela eller delar av det sparade försäkringskapitalet till ett annat försäkringsföretag. Under de senaste fyra kvartalen flyttades knappt 47 miljarder kronor av försäkringskapitalet (se diagram 14).

Jämfört med motsvarande period föregående år har det inflyttade kapitalet minskat med knappt 1 procent (0,2 miljarder kronor). Flyttarna av tjänstepensionsförsäkring via valcentraler har minskat med 14 procent (2,3 miljarder kronor), medan flyttarna av tjänstepensionsförsäkring utanför valcentraler har ökat med 11 procent (2,8 miljarder kronor). Flyttarna av det privata livförsäkringssparandet, som omfattar privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar, har minskat med 20 procent (709 miljoner kronor).

Totalt sett har flyttarna ökat krafigt de senaste 10 åren. Sedan motsvarande kvartal 2012 har det årliga inflyttade försäkringskapitalet ökat från drygt 18 till knappt 47 miljarder kronor. Av denna ökning står flyttarna av tjänstepensionskapital utanför valcentraler för 83 procent.

Diagram 14. Inflyttat försäkringskapital, årsvärden per kvartal, 2012–2021, Miljarder kronor