Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev September 2020
Nyhetsbrev September 2020
2020-09-04

Stabil utveckling på livförsäkringsmarknaden
Inbetalda premier till pensions- och livförsäkringar under de senaste fyra kvartalen ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen kan hänföras till tjänstepensionsförsäkringarna. Avkastningen på tillgångarna återhämtade sig i jämförelse med första kvartalet 2020.

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar ökade med 37,2 miljarder kronor, eller 16 procent, de senaste fyra kvartalen, jämfört med motsvarande period 2019. Premieflödet för de senaste fyra kvartalen landar därmed på drygt 267 miljarder kronor, varav den största delen – 259 miljarder – utgörs av det samlade livförsäkringssparandet i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.

Den goda utvecklingen kan framförallt hänföras till en stabil utveckling inom tjänstepensionsförsäkringarna. Premieflödet till tjänstepensionsförsäkringarna ökade med 6 procent (1,9 miljarder kronor) i faktiska kvartalsvärden jämfört med det andra kvartalet 2019. Uppräknat till årsbasis, så ökade premieflödet med 8 procent (11 miljarder kronor) under de senaste fyra kvartalen.

— Att premieflödet till tjänstepensionsförsäkringarna fortsätter att öka även under pandemin tyder på att de pensionsmedförande lönerna och avsättningarna har kunnat hållas uppe så här långt. Korttids­permitteringarna kan ha bidragit till detta, men tjänstepensions­inbetalningarna är av naturen också trögrörliga, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Läs mer om svensk försäkringsstatitisk på https://www.svenskforsakring.se/

Lannebofonder - Bottenlös pessimism men kraftiga återhämtningar
Peter Lagerlöf summerar det dramatiska första halvåret på världens finansiella marknader.

Perioden kan delas in tre faser. Året inleddes med stigande börskurser, positiva konjunktursignaler och krympande räntespreadar på företagsobligationsmarknaden. De uppgifter som kom från Kina om att ett nytt virus hade börjat sprida sig tog få notis om och det tog ända till slutet av februari innan det påverkade de finansiella marknaderna. Då byttes optimismen ut mot en bottenlös pessimism och börserna föll handlöst i den snabbaste takten under efterkrigstiden. I slutet av mars påbörjades en återhämtning av börskurserna när det visade sig att de drastiska stängningsåtgärderna i Kina hade positiv effekt på smittspridningen samtidigt som världens centralbanker snabbt agerade med massiva stödinsatser. Uppgången fick ytterligare kraft i slutet av perioden när många länder kunde följa Kina och öppna sina ekonomier, vilket i sin tur fick konjunkturindikatorerna att lyfta. Vid utgången av juni var de nordiska börserna bara ner några procent sedan årsskiftet, medan det stora intresset för teknikaktierna hade lyft Nasdaq till nya rekordnivåer.