Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Oktober 2021
Nyhetsbrev Oktober 2021
2021-10-05

Uppdaterad branschstandard för att redovisa koldioxidavtryck
Svensk Försäkrings styrelse har i dag antagit en uppdaterad branschgemensam rekommendation för redovisning av koldioxidavtrycket i försäkringsföretagens investeringsportföljer. Rekommendationen har anpassats till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD:s) rekommendationer och även utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag.

Svensk Försäkrings styrelse antog redan 2016 en rekommendation för beräkning av växthusgasutsläpp från portföljbolagen i försäkringsföretagens investeringsportföljer. Sedan dess har det skett en mängd förändringar på området som den uppdaterade rekommendationen tar höjd för: EU:s direktiv för icke-finansiell rapportering har genomförts i den svenska årsredovisningslagen samt kompletterats med detaljerade riktlinjer för klimatrapportering; flera nya investerarledda klimatinitiativ har lanserats; EU har presenterat sina planer för en grön giv och en hållbar finansmarknad; och Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har presenterat rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar. TCFD:s ramverk har på kort tid blivit tongivande på området och är det ramverk som flertalet klimatinitiativ, rapporteringsramverk och EU-kommissionen har ställt sig bakom och tillämpar.

Vi ser att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för spararna. Det är något som försäkringsbranschen har arbetat med länge. Branschen strävar också efter ökad transparens och jämförbarhet mellan bolagen och där har vi nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen genom att anpassa vår rekommendation till TCDF:s internationella ramverk, säger Sara Bergström, ekonom på Svensk Försäkring.

Rent praktiskt innebär den nya branschstandarden att beräkningsformeln i rekommendationen justeras för att visa investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, istället för portföljens ägarandel i bolag med hög koldioxidintensitet. Dessutom har standarden kompletterats med ett frivilligt mått som mäter investeringsportföljens absoluta utsläpp för de försäkringsbolag som vill redovisa utvecklingen av de totala utsläppen över tid, exempelvis för att mäta hur väl deras portfölj förhåller sig till klimatmålen i Parisavtalet.

Branschstandarden har också utvidgats till att omfatta fler tillgångsslag. Nu ingår inte bara försäkringsföretagens innehav i noterade aktier, utan även företagsobligationer utgivna av noterade bolag samt direktägda fastigheter och/eller fastighetsbolag.

Det är viktigt att rapporteringen av klimatdata från portföljbolagen förbättras för att utvecklingen ska gå framåt. Genom att mäta och publicera investeringsportföljens koldioxidavtryck vill försäkringsföretagen öka trycket på de bolag de investerar i för att de ska minska sina växthusgasutsläpp, säger Sara Bergström.

Den uppdaterade rekommendationen träder i kraft den 31 december 2020.

Gröna fonder är det nya svarta
Att placera sina sparpengar i fonder som investerar i solceller, vindkraft och miljöteknik har visat sig framgångsrikt – inte bara för klimatet och miljön, utan också för plånboken. Fonder inriktade på hållbar energi har gått bäst av alla i år, samtidigt som placeringar i fossilbolag har varit en förlustaffär.

Sparare som placerat sina pengar i gröna fonder har tjänat stort på det. Det visar Avanzas genomgång av hur fonderna gått under året. Allra bäst har det gått för fonder som placerar i hållbar energi. Det senaste kvartalet ligger den Svanen-märkta fonden Handelsbanken Hållbar Energi i topp med en uppgång på 37 procent.

- Som bankkund har det verkligen lönat sig att flytta sina sparpengar från ohållbara till mer hållbara fonder, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

Och det är inte bara i år som hållbara fonder har gått bättre än ohållbara. Vår granskning tidigare i år visade att de banker och pensionsförvaltare som sålt av sina innehav i fossilbolag har tjänat mångmiljarder på beslutet. Fossilbranschen har även utvecklats betydligt sämre än övriga börsen under de senaste tio åren.

- Vi hoppas att det här leder till att fler banker och pensionsbolag skyndsamt säljer av fossilbolag som inte kan eller vill ställa om i enlighet med Parisavtalet, säger Jakob König.

I veckan meddelade Skandia att de utesluter 25 stora fossilbolag med omedelbar verkan och sätter ett mål på 75 procents minskning av fossila investeringar till 2025. Handelsbanken är den enda storbank som redan gjort sig av med alla fossilbolag i princip alla i sina fonder, med undantag för bolag som har omställningsplaner i enlighet med Parisavtalet. Swedbank och Länsförsäkringar har också tagit beslut om att anpassa investeringarna i linje med Parisavtalet, även om Länsförsäkringar saknar ett tidsatt mål.

- Vi väntar nu på att Nordea, Danske bank och SEB ska komma med tydliga mål om att fasa ut fossilt och ställa om sin finansiella verksamhet i enlighet med Parisavtalet. Det finns ingen framtid i fossil energi, varken ekonomiskt eller miljömässigt, säger Jakob König.

Obs! Tänk på att fonder är olika riskfyllda och kan gå upp och ned i värde. Fonder inriktade på hållbar energi anses ha hög risk och man ska vanligen inte lägga hela sitt sparande där.