Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Maj 2021
Nyhetsbrev Maj 2021
2021-04-26

Premiepensionssystemet görs om till ett statligt upphandlat fondtorg och antalet fonder minskas kraftigt. Läs allt om beslutet som kommer påverka var du kan placera dina pengar framöver.
Turerna kring premiepensionssystemet blev för många. Skandalerna avlöste varann och nu har politikerna enats om huvuddragen kring ett nytt upphandlat fondtorg.

Så blir det nya premiepensionssystemet
Den 17 februari meddelade Pensionsgruppen, bestående av företrädare från S, MP, M, L, C och KD, att man nått en överenskommelse om att förändra premiepensionssystemet.

Förslaget innebär att en ny nämndmyndighet ska inrättas med uppgiften att upphandla fonder och förvalta premiepensionens fondtorg. Fonderna ska upphandlas utifrån olika risknivåer och placeringsinriktningar. De ska även vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet menar Pensionsgruppen:

-”Upphandlingen ska ske på strikt professionella och marknadsmässiga grunder och inga andra hänsyn ska tas än att erbjuda spararna så bra och prisvärda fonder som möjligt. Det betyder inte att det i upphandlingarna bara är priset som styr utan istället är det förhållandet mellan pris och kvalitet som är avgörande.”

Minskat antal fonder
Myndigheten får själva bestämma hur många fonder som ska upphandlas men ett exempel om 150-200 nämns även om Pensionsgruppen är noga med att det inte ska ses som ett maxtak:

-”Vid bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas ska det även beaktas att fondförvaltarna och fonderna löpande ska kunna granskas på ett säkert och effektivt sätt och att kostnaderna för den granskningen är rimlig sett ur spararnas perspektiv.”

Idag finns cirka 500 fonder att välja mellan vilket kan jämföras med över 800 när de var som flest.

Även i det nya premiepensionssystemet blir AP7 Såfa det förvalda alternativet för de som inte vill göra egna fondval.

Före september 2022ska det nya premiepensionssystemet vara klart uppger pressekreterare Viktor Nyberg hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Om premiepensionen
Premiepensionen är en del av den statliga allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön eller eventuell annan pensionsgrundande inkomst och ersättning till premiepensionen.

Pengarna kan du som sparare fördela ut på maximalt fem olika fonder med den fördelning du själv önskar eller så låter du dem stå i AP7 Såfa som är det statliga förvalsalternativet.

Totalt finns det cirka 500 fonder att välja mellan på fondtorget som administreras av Pensionsmyndigheten och pengarna kan börja tas ut från 62 års ålder.

I januari 2021 omfattade premiepensionssystemet närmare 7,9 miljoner svenskar som tillsammans satt på ett genomsnittligt värde om drygt 200 000 kronor.

Ofta nämns PPM i dessa sammanhang. Du har säkert hört talas om PPM-systemet eller PPM-fonder. Det är bara ett gammalt namn som härrör från den tid (1998-2009) då Premiepensionsmyndigheten (PPM) hanterade systemet.

Källa: Regeringen – Preciserad överenskommelse om det reformerade premiepensionssystemet (2021-02-17)

Lästips om pension:
Koll på tjänstepensionen? Så maxar du din pension!

7 enkla tips som ger dig bättre pension i framtiden

Det orange kuvertet 2021 på väg.

Lannebo rekryterar förvaltaren Per Trygg till småbolagsteamet.
Småbolagsfonder har sedan starten för 20 år sedan varit hjärtat i Lannebos förvaltning. Samtliga Lannebos småbolagsfonder har sedan starten skapat mycket god avkastning för andelsägarna såväl i absoluta tal som i jämförelse med index och konkurrenter. En nyckelfaktor bakom detta är Lannebos starka förvaltningsteam och ambitionen att alltid ha högsta möjliga förvaltarkompetens inom de områden där fonderna investerar.

Lannebo förstärker nu förvaltningsorganisationen genom att rekrytera Per Trygg till småbolagsteamet. Per Trygg är i dag ansvarig förvaltare för fonderna SEB Sverigefond Småbolag C/R, SEB Sverigefond Småbolag samt SEB Fastighetsfond Norden och har flera gånger prisats för fondernas starka förvaltningsresultat. Per Trygg är ansvarig för SEB:s svenska och nordiska småbolagsförvaltning och är även övergripande chef för aktieförvaltningen inom SEB Investment Management.

Hos Lannebo kommer Per Trygg att vara huvudförvaltare för Lannebo Småbolag Select och ingå i förvaltningsteamet till Lannebo Småbolag.

”Vår ambition är alltid att vara bäst på det vi gör. Per Trygg är en otroligt kompetent förvaltare som tillför kunskap och säkerställer god kontinuitet”, säger Peter Lagerlöf, förvaltningschef på Lannebo.

I samband med att Per Trygg tillträder i sommar kommer Mats Gustafsson, i dag ansvarig förvaltare för Lannebo Småbolag Select, att helt fokusera på rollen som ansvarig för Lannebos ägarfrågor och även arbeta övergripande med Lannebos hållbarhetsarbete.

”Ägarstyrning är kärnan i Lannebos hållbarhetsarbete. Att jag nu får möjligheten att lägga all min tid på det innebär förhoppningsvis att vi kan utvecklas ytterligare och tydligt visa att aktiv förvaltning också handlar om att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som gör skillnad”, säger Mats Gustafsson.