Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Maj 2020
Nyhetsbrev Maj 2020
2020-05-18

Hela Sverige ställer om
Tänk dig 50 år framåt i tiden: de värsta klimatförändringarna är bromsade och massutrotningen av arter har upphört. Stora land- och havsområden är skyddade från exploatering och vår resursanvändning överstiger inte mer än vad vår planet klarar av.
Den här framtidsbilden är fullt möjlig! Men för att nå dit behöver vi hjälpas åt att ställa om till en värld där människor lever hållbart. Det är när privatpersoner, företag, organisationer, politiker, föreningar och andra samhällsaktörer går ihop och agerar tillsammans som verklig skillnad kan skapas. 
Vi behöver alla dra vårt strå till stacken och för att hjälpa till på traven hoppas vi kunna erbjuda lite inspiration. Tack för att ni är med och skapar förändring!
 
Småföretagare erbjuder de flesta försäkringsbolag kostnadsfritt samtalsstöd 
Många av våra småföretagskunder har drabbats hårt av coronakrisen. För att stötta dem erbjuder vi just nu kostnadsfritt samtalsstöd. Samtalsstödet ger företagaren möjlighet att prata med en expert om sådant som tynger eller oroar - både privat och i den professionella rollen. 
 
Lannebo Marknad & Strategi
De stora rörelserna på världens finansiella marknader fortsatte i april. Pessimismen från mars byttes dock ut mot gryende optimism. Precis som vi förväntat oss var det inte inkommande makrosiffror som styrde börser, utan den främsta förklaringen till utvecklingen var konkretiserade planer i många länder om hur ”öppningen” av ekonomierna kommer att se ut. Även ytterligare penning- och finanspolitiska stimulanser bidrog till optimismen.
Vår bedömning är att vi har de svagaste månaderna i den här konjunkturcykeln bakom oss och från nu och framåt kommer den ekonomiska aktiviteten förbättras, om än från bottenfrysta nivåer.
När ”allt” har varit stängt kan det bara bli bättre när inlåsta medborgare släpps ut, samtidigt som affärer och restauranger öppnar. Den stora frågan är dock hur den här återhämtningen kommer att se ut?
Läget är förstås svårbedömt men att döma av de försiktiga öppningsplaner som hittills har presenterats kommer det dröja länge innan allt blir som vanligt igen och BNP-fallet under våren är återtaget. 
Vi kommer som tidigare mer eller mindre bortse från makroindikatorer och istället fokusera på den fortsatta processen där ekonomierna öppnas upp och om det kommer smittspridningsbakslag i spåren av denna.