Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juni 2021
Nyhetsbrev Juni 2021
2021-05-28

Ett nytt privat pensionssparande
Svensk Försäkring föreslår ett pensionssparande riktat till låg- och medelinkomsttagare.

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem
Det svenska pensionssystemet är utformat så att pengarna alltid ska räcka till att betala ut pensioner i dag och i framtiden. Man tjänar in till den allmänna pensionen genom att betala skatt på sina inkomster. Fler år i arbete och en högre lön ger en högre allmän pension.

Genom att hela livets arbetsinkomster räknas ger det allmänna pensionssystemet drivkrafter till arbete. Det har betydelse för tillväxten och finansieringen av den framtida välfärden och därmed för hela samhället. Det är i grunden bra principer som bygger en grund för ett tryggt och stabilt allmänt pensionssystem. Svensk

Försäkring ser därför inget skäl till att röra i pensionssystemets grundläggande egenskaper.

För att upprätthålla pensionsnivåerna inom det allmänna pensionssystemet måste arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden. Pensionerna kan även höjas genom ett ökat sparande i tjänstepension och privat pensionssparande som kompletterar det allmänna pensionssystemet.