Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Jul 2020
Nyhetsbrev Jul 2020
2020-12-17

Vi närmar oss slutet på det mycket speciella, och på många sätt utmanande året, 2020. Jag vet att jag inte är ensam om att ha behövt anpassa mig till en ny tillvaro präglad av hemarbete, distansmöten och social distansering. En hel värld har påverkats och vi har ställts inför en samhällskris som krävt stora anpassningar. Många har drabbats i form av sjukdom, förlust och oro inför framtiden.

Samtidigt befinner sig vår planet i ett nödläge som vi inte har råd att blunda för. Vi har bara drygt tio år på oss att ställa om för att undvika en klimatkatastrof. En miljon arter hotas av utrotning och med dem våra ekosystem.

Coronapandemin har visat hur skört livet på jorden är och att frisk miljö, god hälsa och välstånd hänger intimt samman. Den har också tydliggjort hur sårbara våra samhällen är och att vi måste göra allt vi kan för att minska risken för kommande, samhällsgenomgripande kriser. Vikten av att minska utsläppen för att förhindra en klimatkatastrof, liksom att stärka den biologiska mångfalden för att göra ekosystemen mer motståndskraftiga, blir påtaglig.

När stimulansåtgärder nu sätts in behöver fokus ligga på investeringar i framtidens branscher och inte på en ekonomi som bygger på fossil energi eller bidrar till att utarma den biologiska mångfalden. Pandemin skulle kunna leda till att vi på allvar börjar omställningen till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Glädjande nog finns det många förslag, inte minst från näringslivet, som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser och som samtidigt stimulerar en ekonomisk utveckling.

Under året har vi fått ta del av många glädjande besked på miljöområdet. Nedan kan du läsa om ett urval av dessa:

• Preem tog det historiska beslutet att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Naturskyddsföreningen och flera andra aktörer har under lång tid arbetat för att stoppa Preemraffs utbyggnad. Att Preem nu drar tillbaka sin ansökan visar att fossila investeringar inte har någon framtid, varken i Sverige eller internationellt.
• Regeringen presenterade en budget som innehöll flera goda nyheter för miljön och klimatet. Exempelvis ledde våra krav på avskaffandet av klimatskadliga subventioner till att nästan 3 miljarder togs bort i statsbudgeten. Dessutom ökade anslaget för skydd av värdefull natur kraftigt, vilket är en mycket positiv åtgärd för att öka den biologiska mångfalden i Sverige.
• Efter en lyckad kampanj om AP-fondernas fossila innehav lovade Första AP-fonden att bli fossilfri. Därutöver ledde Naturskyddsföreningens granskning av exportkrediterna till att Sveriges nya exportstrategi snart är fossilfri.
• Havs- och vattenmyndigheten föreslog hur ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden kan införas. Regeringen har avsatt budget för genomförandet av förslaget under 2021.
• EU-kommissionen antog Zero Pollution Strategy som innebär flera viktiga segrar som Naturskyddsföreningen arbetat för under lång tid. Bland annat föreslås ett förbud mot PFAS och hormonstörande ämnen i alla konsumentprodukter, som leksaker, kosmetika, tvättmedel, livsmedelsförpackningar, textilier och brandskum. Strategin beskrivs som den största positiva nyheten på kemikalieområdet sedan REACH1 infördes.
• Fem nya livsmedelsbutiker fick Bra Miljöval-märkning. Med fler miljömärkta livsmedelsbutiker ges fler kunder möjlighet att handla i butiker som främjar hållbarhet och minskar påverkan på miljön.
• Drygt 11 000 räddningsinsatser utfördes inom kampanjen Operation: Rädda bina. Därutöver mötte regeringen upp våra krav på att stödja ekologiskt lantbruk och avsatte 25 miljoner i höstbudgeten till stöd för produktion av ekologiska livsmedel.
• Inom Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett fick vi se det bästa resultatet på flera år. Under 2020 har det konstaterats sex bekräftade häckningar runt om i landet vilket innebär att det fötts ett tiotal vitryggar i våra skogar.

Under 2021 kommer Naturskyddsföreningen fortsätta kämpa för en fossilfri värld med levande skogar och friska ekosystem. Tillsammans kan vi skynda på omställningen till ett hållbart samhälle! Jag vill understryka att stödet från er är väldigt betydelsefullt och jag hoppas att ni vill och har möjlighet att fortsätta som Stödföretag även nästa år. Samtidigt vill jag passa på att rikta ett stort, varmt tack till er alla för året som har gått. Ert engagemang gör vårt arbete möjligt!

Vi önskar gamla och nya kunder ett Gott Nytt År.