Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Januari 2021
Nyhetsbrev Januari 2021
2021-01-22

Inkomstskatteförändringar
Ny skiktgräns för statlig inkomstskatt Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 523 200 kronor jämfört med 509 300 kronor 2020. Det är 13 900 kronor mer än förra året, vilket är en effekt av en omräkning med förändringen av KPI plus 2 procentenheter.

• Det innebär att du 2021 kan ha en månadslön på cirka 44 800 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt.

• Pensionärer (65 +) kan tjäna mer, cirka 49 800 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut.

Oförändrad beskattning av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring Skatten beräknas genom att det så kallade kapitalunderlaget (i princip de pengar som fanns på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan (SLR) per den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet, för att beräkna en schablonintäkt. Denna schablonintäkt ska beskattas med 30 procent. Statslåneräntan den 30 november 2020 fastställdes till minus 0,10 procent. Det innebär att skatten på ISK och i kapitalförsäkring blir oförändrad 2021. Det finns ett golv för schablonintäkten som innebär att den aldrig kan bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Eftersom (minus 0,10 procent plus 1 procent) blir lägre än golvet så blir det 1,25 procent som gäller även för 2021.

Plånboksnyheter 2021
inkomst av kapital på 30 procent. Skatten blir därmed 0,375 procent (1,25 * 0,3) av kapitalunderlaget. Exempel: Ett Investeringssparkonto med ett kapitalunderlag på 100 000 kronor ska alltså beskattas med 375 kronor även 2021 ((0,0125*0,3)*100 000).

Pensioner
Årlig omräkning av de allmänna pensionerna Höjningen och det totala utfallet för olika pensionärsgrupper påverkas av olika omräkningsfaktorer och regeländringar (skatter, basbelopp, bostadstillägg till pensionärer och inkomstpensionstillägg).

• 2021 höjs inkomst- och tilläggspensionerna med 0,5 procent på grund av den så kallade följsamhetsindexeringen i pensionssystemet. Det innebär en höjning med i genomsnitt 39 till 101 kronor i månaden före skatt.

• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 0,6 procent till följd av förändringen av prisbasbeloppet.

Inkomstpensionstillägg – Pensionsmyndigheten räknar ut det automatiskt Pensionen kommer att höjas med en ny förmån, ett inkomstpensionstillägg, för personer som arbetat ett helt liv med låg lön. Hur stort tillägget blir beror bland annat på vilken pensionsinkomst och hur många arbetsår du har och kan maximalt uppgå till 600 kronor per månad före skatt. Inkomstpensionstillägget är för dem som har en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor i månaden och kan ge mellan 0 och 600 kronor per månad före skatt. Du behöver inte själv ansöka utan Pensionsmyndigheten prövar om du har rätt till inkomstpensionstillägget. Beslut skickas ut i augusti 2021 för dem som har rätt till tillägget och första utbetalningen sker i september 2021. Tillägget påverkas inte av tjänstepension, bostadstillägg, höjd garantipension, avgifter till hemtjänst med mera. För mer information se Pensionsmyndigheten.

Så blir skatten på ISK och Kapitalförsäkring (KF) 2021
Skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar blir oförändrad 2021. Det står klart efter att Riksgälden fastslagit statslåneräntan den 30 november till -0,10 procent.
Statslåneräntan den 30 november varje år påverkar en rad olika företeelser inom skattelagstiftningen. Bland annat den skatt du som har ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF) ska betala.

Oförändrad skatt på ISK och KF 2021
Statslåneräntan bestäms av Riksgälden och den 30 november i år hamnade den på -0,10 procent (-0,09 procent 2019). Det innebär att skatten på ISK och KF blir oförändrad 2021.

Men hur kan skatten bli oförändrad om statslåneräntan faktiskt har sjunkit litegrann tänker du?

Det beror nämligen på det golv som infördes i skatteberäkningen 2018 som säger att schablonintäkten, som skatten beräknas på, som lägst kan bli 1,25 procent.

Men vad är då en schablonintäkt?

Schablonintäkt
Om du sparar på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring känner du säkert till att du inte betalar skatt på de vinster du gör utan på det totala värdet som ditt sparande har. Det innebär att du inte kan kvitta vinster mot förluster i ditt sparande men också att du slipper redovisa varje affär du gör.

Värdet som ska beskattas med 30 procent, den så kallade schablonintäkten, får vi fram så här:

[Statslåneräntan 30 november året före + 1,00 procentenheter]

För nästa år, 2021, så blir den alltså -0,10 + 1,00 procentenheter det vill säga 0,90. Eftersom det är bestämt att schablonintäkten som lägst kan vara 1,25 procent så måste vi räkna upp den. Samma sak gäller för 2020 när statslåneräntan året innan var -0,09 procent.

Så beräknas skatten
Tycker du det är krångligt så här långt? Du kan vara lugn. Vi kommer avslöja ett superenkelt knep du kan använda dig av för att få en ungefärlig bild av hur mycket skatt du kommer behöva betala nästa år.

Räkneexempel
Låt oss anta att du kommer ha 100 000 kronor i genomsnittligt värde under 2021. Detta värde multipliceras med statslåneräntan 30 november året före om -0,10 + 1,00 procentenheter dvs 0,90 procent. Eftersom golvet är satt på 1,25 procentenheter så räknas skatten upp till denna nivå vilket blir 1 250 kronor. Denna summa beskattas sedan med 30 procent dvs 375 kronor. Den slutliga skatten blir alltså 0,375 procent av ditt totala värde.

Enkelt knep för att beräkna ungefärlig skatt på ISK och KF 2021
För att göra det riktigt enkelt för dig om du vill få koll på ungefär hur stor skatten blir för 2021 kan du ta det genomsnittliga värdet på det sparande du tror att du kommer ha och multiplicera med 0,00375.

Då lönar det sig att spara på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Ett enkelt sätt att ta reda på om det är skattemässigt fördelaktigt att spara på ett ISK eller i en KF är att utgå från schablonintäkten (1,25 procent år 2021). Ett sparande som avkastar mer än 1,25 procent nästa år tjänar på att vara i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.

Skatten på ISK och Kapitalförsäkring 2016-2021