Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Februari 2021
Nyhetsbrev Februari 2021
2021-02-26

Riksdagsbeslut 10 februari 2021

Ändrade avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar från 1 april.

I syfte att effektivisera den lagstadgade flytträtten har det bland annat tydliggjorts vilka avgifter som försäkringsföretag får ta ut vid flytt och återköp.
 
Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021 och omfattar försäkringsavtal med fond och depåförvaltning som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.
 
Försäkringsföretag ska endast få ta ut avgift för de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten (den fasta avgiften)
Den administrativa avgiften ska högst få uppgå till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet)
Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift för återköpet eller flytten
 
Från och med 1 april gäller följande
 
För fond- och depåförsäkringar slopas den rörliga flytt- och återköpsavgiften för kvarvarande anskaffningskostnader.
För fond- och depåförsäkringar kommer endast den administrativa avgiften, tidigare även kallad fast avgift, tas ut.
Traditionell försäkring behåller, för flytt- och återköp, avgiften för den kvarvarande anskaffningskostnader (rörlig) oförändrat.
Försäkringar med ett värde som uppgår till högst 1 pbb gäller utan återköpsavgift oavsett förvaltningsform och utan flyttavgift om den är fond- eller depåförvaltad.
Flytträtten gäller enligt tidigare, det är endast avgifterna som ändras.
De nya avgifterna gäller på försäkringar för vilken den faktiska flytten/återköpet genomförs den 1 april eller senare och är inte beroende av när flytthandlingarna har skickats/kommit in.