Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Februari 2018
Nyhetsbrev Februari 2018
2018-02-23

KID - Key information documents (PRIIP-förordningen)
Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringsprodukter.

Lannebo Europa Småbolag premieras för förvaltningsresultatet under 2017 och utses till Årets Nykomling av Fondmarknaden.se och Årets Uppstickare av Privata Affärer.
Lannebo Europa Småbolag lanserades i oktober 2016 och förvaltas av Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard med lång erfarenhet inom aktiv förvaltning med fokus på småbolag i Europa. Under 2017 hade fonden en avkastning på 27,4 procent, vilket är fem procentenheter bättre än jämförelseindex.*

Tidningen Privata Affärer utser Lannebo Europa Småbolag till Årets Uppstickare med motiveringen:
”Fortsatta framgångar i ny tappning.”
Läs en intervju med förvaltarna här

Fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se väljer ut Årets Fonder genom en granskning av 1 800 fonder. Lannebo Europa Småbolag fick i januari utmärkelsen Årets Nykomling med motiveringen:

”En fond vars förvaltare erhållit utmärkelser av oss vid två tillfällen tidigare, som numera bytt huvudman, lanserade samma förvaltningskoncept hösten 2016. Fonden har lyckats mycket väl med sitt förvaltningsresultat även under 2017. Denna fond placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Europa. Vi ser med spänning fram emot att följa radarparets framgångsrika förvaltningsstrategi och utser härmed fonden till Årets Nykomling.”

 

Vi vill börja med ett stort tack till er för att ni vill vara med och stötta Naturskyddsföreningens viktiga arbete även under 2018.
2017 var ett händelserikt år för Naturskyddsföreningen. En viktig framgång var det klimatpolitiska ramverket. Regeringen har fattat en rad viktiga beslut om åtgärder, t.ex. för havsmiljön för minskad plast i vår miljö. Och över sjuttio procent av Sveriges kommuner arbetar med vårt projekt Giftfri Förskola. Men det finns många miljöutmaningar kvar att ta sig an. Utsläppen av växthusgaser fortsätter på en hög nivå. Artutrotning och skogskövling fortsätter och konflikterna om våra naturresurser blir allt hårdare. Allt fler miljöaktivister dödas och hotas.

Därför är stödet från er så viktigt för vår organisation. Det är tack vare det som vi kan fortsätta kampen för miljö och natur.