Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev December 2017
Nyhetsbrev December 2017
2017-11-24

Nyheter från Alecta - Pensioner och premier 2018
Under 2018 räknar Alecta upp ITP 2 Ålderspension och ITP 2 Familjepension som är under utbetalning med 2,12 procent. Även intjänad pension (så kallade fribrev) räknas upp. Uppräkning motsvarar inflationen och betyder att pensionerna därför behåller sin köpkraft.

Budgetpropositionen 2017/18:1 - Höjd skatt på vissa typer av sparande
- Förslag på höjd skatt på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring.
- Förslaget innebär att den schablonmässigt beräknade avkastningen höjs till statslåneräntan (SLR) ökad med en   procentenhet, istället för tidigare SLR ökat med 0,75 procent.

Lannebo Fonder rankas högst av fonddistributörer
Lannebo Fonder hamnar i topp i Kantar SIFO Prosperas årliga undersökning.
Kantar Sifo Prospera Fund Distributors & Selectors 2017 Sweden baseras på intervjuer med 44 sälj-, analys- och distributionschefer som rankar Sveriges 26 största fondbolag. Intervjufrågorna täcker en mängd områden som fondernas avkastning, förvaltarnas kompetens samt service och produktinformation.