Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev April 2021
Nyhetsbrev April 2021
2021-03-29

Från mitten av april får ITP-anslutna sina Röda kuvert
Den 26 april påbörjas det postala utskicket av Collectums årliga värdebesked för försäkrade inom ITP-planen. De som har Kivra får beskeden redan från 15 april.

I år kommer årsbeskeden från Collectum att landa något senare än vanligt (vanligtvis under mars) eftersom Collectum genomför ett systembyte.

Precis som tidigare år har Collectum lagt pensionspyramiden på utsidan av kuvertet för att signalera att det innehåller pensionsinformation. Skandia traditionell förvaltning och fondförvaltning har bidragit med information avseende värden på de försäkringar som finns hos Skandia.

På Collectums hemsida finns information om årsbeskedet och även tidplanen för utskicket.