Hem » Juridisk info » Etiska regler

Etiska regler

utföra sitt uppdrag med iakttagande en god försäkringsförmedlingssed

alltid till motpart kommunicera vems intresse förmedlaren företräder

ska ge uppdragsgivaren rådgivning anpassad efter dennes behov och med tillbörlig omsorg ta tillvara uppdragsgivarens intresse

ska ge försäkringsgivaren adekvat information som uppdragsgivaren tillhandahållit om de aktuella riskerna, som efterfrågas av försäkringsgivaren för att denne ska kunna lämna ett korrekt anbud

ska väl känna till innehållet i de lagar och övriga författningar och föreskrifter som berör verksamheten

ska medverka till att reklam och marknadsföring inte innehåller framställning i ord och bild som direkt eller indirekt genom felaktigheter, förspeglingar, antydningar, utelämnande, oklarheter eller överdrivna påståenden är ägnade att vilseleda kunden

ska enbart ge råd och förmedla eller marknadsföra produkter eller tjänster inom de områden som förmedlaren har god kunskap och insikt i

ska se till att uppdragsgivarens och intressenters förhållanden inte obehörig röjs