Hem » Prislista

Kostnader & Prislista

Personförsäkringar och fonder enligt försäkringsbolagens och fondbolagens ordinarie prislista och ersättningsbestämmelser anges i rådgivningsdokumentationen.

Service rådgivning enklare frågor utöver tecknade försäkrings- och fondavtal faktureras 295kr/h +moms anges i uppdragsavtalet.

Komplicerad rådgivning utöver gällande försäkrings- och fondavtal om frågor och utredningar om skatter, juridik, utredningar, avtalstext etc. Faktureras 695kr/h+moms anges i uppdragsavtalet.

Investeringsrådgivning sparkapital faktureras totalt 1%/år+moms med  regelbundna uppföljningsmöte. Faktureras för det mervärde tjänsten skapar för kunden.

Pris lista som faktureras anges i uppdragsavtalet.