Hem » Prislista

Kostnader & Prislista

Personförsäkringar och fonder enligt försäkringsbolagens och fondbolagens prislista.Fast avgift per år / avgift i procent av premie / årlig kapital avgift. Avgifterna och vår ersättningen anges i förköpsinformationen priser och våra ersättningar samt  ingående i rådgivningsdokumentationen. 

Service rådgivning enklare frågor utöver tecknade försäkrings- och fondavtal faktureras 295kr/h +moms 

Komplicerad rådgivning utöver gällande försäkrings- och fondavtal om frågor och utredningar om skatter, juridik, utredningar, avtalstext etc. Faktureras 695kr/h+moms 

Årsuppföljning med personlig pärm skriftlig sammanfattning, dokumentation, genomgång försäkringsvillkor och avtal 1995sek+moms

Prislista för de tjänster som faktureras anges i uppdragsavtalet.