Hem » Om eisfelds

Om Eisfelds

Vi arbetar som försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare mot ett mindre antal befintliga företags- och privatkunder totalt 145st aktiva kunder varav 64 företag och 95 privatkunder, KYC.

Vår affärsidé är att utifrån kundens behov och önskemål inom ramen för Finansinspektionens riktlinjer för Försäkringsförmedlare ta fram den bästa lösningen inom försäkringar, sparande och att arbeta med långsiktiga och goda kundrelationer.

 

Nicholas Eisfeld

Företaget ägs och drivs i egen regi och som enda anställda person av Nicholas Eisfeld som har erfarenhet sedan 1995 inom försäkringförmedling och investeringsrådgivning. 

Aktuella Utbildningar/kurser/seminarium/kunskapstest

Seminarium Tjänstepension och rådgivning 2017- 03-23 med Svenska Försäkringsföreningen.

Seminarium nya regelverk i branschen 2017- 05-09 med Risk och Försäkring.

Uppdatering i regelefterlevnad påbörjat 2017-03-29 via externt utbildningsinstitut 

Livteknik bas - Produkter i Skandia - 2017-09-05

Fondseminarium Lannebo fonder - 2017-09-01

Kollektivavtalade försäkringar för arbetare och tjänstemän i Värnamo 5oktober 2017 via finfa en del av Svenskt Näringsliv

Avdragsrätt för företag - Skandia 2017-10-03

Tjänstepension - Skandia 2017 11 09 

IDD- Vad gäller från 2018 - Svenska försäkringsföreningen 2017 11 28

EY:s årliga skatteseminarium Jönköping 2017 11 16

Utbildning Skandia 3:12-regelverket 2018 02 08

Utbildninig Skandia traditionell förvaltning 2018 03 14

Kunskapsuppdatering Insuresec test 2018 05 15

Utbildning GDPR - Dahlgren & Partners 2018 05 18

Utbildninig Skandia Försäkringsjuridik 2018 05 24

Utbildning ÅKU 2017 Swedsec - Wassum 2018 07 03 

Utbildning ÅKU 2017 SwedSec inkl test - Nordic Financiel traning 2018 07 05 

Utbildninig Skandia VD-avtalet 2018 09 19

Kollektivavtalde försäkring och pension för anställda med finfa i Jönköping 2018 09 27

Utbildning Compliance - 2018 10 04 - Dahlgrens & Partner 

Fondseminarium Lannebo Fonder Jönköping 2018 10 25

Pensionsekonomi för ombud i Göteborg med Alecta 2018 11 20

EY årliga skatteseminarium Hillerstorp 2018 11 30 

Utbildning UKÅ 2018 11 30 Swedsec - Wassum - påbörjad