Hem » Om eisfelds

Om Eisfelds

Vi arbetar som försäkrings- och fondförmedlare mot ett mindre antal befintliga företags- och privatkunder totalt 145st aktiva kunder varav 64 företag och 95 privatkunder, KYC. Vi på Eisfelds vill vara din kompetenta och engagerade samarbetspartner. Eisfelds Consulting arbetar långsiktigt inom personförsäkringar och investeringsrådgivning. Etik och miljöansvar är viktigt. Vi arbetar endast med välkända svenska försäkrings- och fondbolag. Vi ger inte finansiella råd om komplicerade finansiella instrument som tex aktieindexobligationer och komplexa fonder. Komplexa fonder kan beskrivas en portfölj av olika finansiella instrument som hanteras av en fondförvaltare. Vi ger råd om  vanliga enkla traditionella sparprodukter, se förköpsinfo om oss och samarbetspartner. Företaget följer finansinspektionens krav och lagen om finansiell rådgivning för försäkringsförmedlare. Vi arbetar inte med opartisk analys utan väljer årligen ett fåtal bolag som vi anser är bäst för våra kunder. För urval se Eisfelds PDF:en förköpsinformationen. Ansvara för hög kvalitét i offertunderlag, försäkringens villkor och omfattning och tillhandahålla en hög servicenivå mot kund. Ansvarar för service, rådgivning och information till kund, försäkringssituationen ska utredas och kontinuerligt följas upp. Ska när så krävs inkomma med en fullmakt som beskriver uppdraget till bolagen. Vi svarar för direktkontakten med kunden utom vid premiebetalning och skadereglering.  Företaget är registrerat hos bolagsverket och tillståndsmyndighet är Finansinspektionen (FI)  omfattas av ansvarförsäkring. Vår affärsidé är att utifrån kundens behov och önskemål inom ramen för Finansinspektionens riktlinjer för Försäkringsförmedlare ta fram den bästa lösningen inom försäkringar, sparande och att arbeta med långsiktiga och goda kundrelationer.

 

Nicholas Eisfeld

Företaget ägs och drivs i egen regi och som enda anställda person av Nicholas Eisfeld som har erfarenhet sedan 1995 inom försäkrings- och fondförmedlling samt inom investeringsrådgivning. 

Aktuella Utbildningar/kurser/seminarium/kunskapstest

Seminarium Tjänstepension och rådgivning 2017- 03-23 med Svenska Försäkringsföreningen.

Seminarium nya regelverk i branschen 2017- 05-09 med Risk och Försäkring.

Uppdatering i regelefterlevnad påbörjat 2017-03-29 via externt utbildningsinstitut 

Livteknik bas - Produkter i Skandia - 2017-09-05

Fondseminarium Lannebo fonder - 2017-09-01

Kollektivavtalade försäkringar för arbetare och tjänstemän i Värnamo 5oktober 2017 via finfa en del av Svenskt Näringsliv

Avdragsrätt för företag - Skandia 2017-10-03

Tjänstepension - Skandia 2017 11 09 

IDD- Vad gäller från 2018 - Svenska försäkringsföreningen 2017 11 28

EY:s årliga skatteseminarium Jönköping 2017 11 16

Kunskapsuppdatering Insuresec test 2018 05 15

Utbildning GDPR - Dahlgren & Partners 2018 05 18

Utbildning ÅKU 2017 Swedsec - Wassum 2018 07 03 

Utbildning ÅKU 2017 SwedSec inkl test - Nordic Financiel traning 2018 07 05 

Kollektivavtalde försäkring och pension för anställda med finfa i Jönköping 2018 09 27

Utbildning Compliance - 2018 10 04 - Dahlgrens & Partner 

Fondseminarium Lannebo Fonder Jönköping 2018 10 25

Pensionsekonomi i Göteborg med Alecta 2018 11 21

Utbildning pensionsoptimering Skandia Göteborg 2018 11 15