Hem » Om eisfelds

Om Eisfelds

Vi arbetar som försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare mot ett mindre antal befintliga kända företags- och privatkunder ca 150 aktiva kunder, KYC. Vi arbetar inte med nykundsbearbetning eller mot nya kunder.

Vår affärsidé är att utifrån kundens behov och önskemål inom ramen för Finansinspektionens riktlinjer för Försäkringsförmedlare ta fram den bästa lösningen inom försäkringar, sparande och att arbeta med långsiktiga och goda kundrelationer.

 

Nicholas Eisfeld

Företaget ägs och drivs i egen regi och som enda anställda person av Nicholas Eisfeld som har erfarenhet sedan 1995 som tidigare anställd inom försäkringförmedling och investeringsrådgivning. Företaget registrerades år 2000. 

Aktuella Utbildningar/kurser/seminarium/kunskapstest

Seminarium Tjänstepension och rådgivning 2017- 03-23 med Svenska Försäkringsföreningen.

Seminarium nya regelverk i branschen 2017- 05-09 med Risk och Försäkring.

Uppdatering i regelefterlevnad påbörjat 2017-03-29 via externt utbildningsinstitut 

Livteknik bas - Produkter i Skandia - 2017-09-05

Fondseminarium Lannebo fonder - 2017-09-01

Kollektivavtalade försäkringar för arbetare och tjänstemän i Värnamo 5oktober 2017 via finfa en del av Svenskt Näringsliv

Avdragsrätt för företag - Skandia 2017-10-03

Tjänstepension - Skandia 2017 11 09 

IDD- Vad gäller från 2018 - Svenska försäkringsföreningen 2017 11 28

EY:s årliga skatteseminarium Jönköping 2017 11 16

Utbildning Skandia 3:12-regelverket 2018 02 08

Utbildning Skandia traditionell förvaltning 2018 03 14

Kunskapsuppdatering Insuresec test 2018 05 15

Utbildning GDPR - Dahlgren & Partners 2018 05 18

Utbildning Skandia Försäkringsjuridik 2018 05 24

Utbildning ÅKU 2017 Swedsec - Wassum 2018 07 03 

Utbildning ÅKU 2017 SwedSec inkl test - Nordic Financiel traning 2018 07 05 

Utbildning Skandia VD-avtalet 2018 09 19

Kollektivavtalde försäkring och pension för anställda med finfa i Jönköping 2018 09 27

Utbildning Compliance - 2018 10 04 - Dahlgrens & Partner 

Fondseminarium Lannebo Fonder Jönköping 2018 10 25

Pensionsekonomi för ombud i Göteborg med Alecta 2018 11 20

EY årliga skatteseminarium Hillerstorp 2018 11 30 

Utbildning UKÅ 2018 12 12 Swedsec - Wassum  

Fondseminarium Lannebo Fonder Jönköping 2019 02 27

Kollektivavtald försäkring och pension för anställda Jönköping med finfa 2019 05 24 

Information om sjuk och rehabprocessen för företag Jönköping med finfa 2019 04 05

Förmedlarakademin Länsförsäkringar - hållbar förändring för att framtida behov 2019 03 11

InsureSec utbildning Hårdänge&Eriksson AB,  KU 2019 2019 04 01

InsureSec kunskapsuppdatering 2019 - 2019 05 02 - godkänd

Skandia utbildning förvaltning fond och trad , Göteborg 2019 05 08

Skandia utbildning skatt och avdragsrätt, Göteborg 2019 10 01

Skandia utbildning 3:12 regelverk, Göteborg 2019 11 20

Fondträff marknadsläge Prior Nilsson, Odin, Didner &Gerge, Jönköping 2019 09 17