Hem » Nyheter » Nyhetsbrev September 2018
Nyhetsbrev September 2018
2018-09-18

Tjänstepensionen allt viktigare för den totalt utbetalda pensionen
De totalt utbetalda ålderspensionerna ökar stadigt. Mellan 2011 och 2017 stod tjänstepensionerna för den största ökningen, knappt 44 procent. Nästan en tredjedel av de totalt utbetalda ålderspensionerna utgörs idag av tjänstepensioner och privata pensioner. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.
 
Lannebo fonder
Första halvåret 2018: kommentar kring marknadsläget och redogörelse för fonderna
 
”Utsikterna för god avkastning på aktiemarknaden är gynnsamma för den långsiktige spararen. Potentialen på kort sikt är dock begränsad då resultatet och effekterna av de pågående handelskonflikterna är osäkra”, skriver förvaltare Peter Lagerlöf.
 
Så gick Lannebos fonder första halvåret 2018 (till Halvårsredogörelsen)
"Våra fonder har haft blandad utveckling under det första halvåret, även om samtliga har levererat positiv avkastning. Den bäst presterande fonden i absoluta tal är Lannebo Vision, vår globala teknikfond. Fonden har per sista juni avkastat 20,5 procent vilket är ca 1 procentenhet före sitt jämförelseindex. Vår mest kända fond, Lannebo Småbolag, är upp 9 procent, vilket är en bra bit före fondens jämförelseindex (CSRXSE) som är upp 6,4 procent", skriver Daniel Sundqvist, Försäljnings- och Marknadschef.
 
Nord Fondkommission
Eisfelds anknutet ombud till Nord för att efterleva nya lagkrav avsende investeringsrådgivning bland annat ISK konto.
 
Nord har idag ett stort utbud av samarbetspartners, däribland mer än 750 fondbolag med över 50 000 fonder, avtal med över 10 banker för utbud av strukturerade produkter, samt flera obligations- samt aktieemittenter. Nord strävar efter att erbjuda mer än själva produkten, inte bara en fond, en aktie, en obligation, utan en samlingsplats.
 
 
Vi fortsätter att stödja nattvandrarna.