Hem » Nyheter » Nyhetsbrev Mars 2017
Nyhetsbrev Mars 2017
2017-04-03

CLIENS SVERIGE FOKUS UTSEDD TILL ÅRETS BÄSTA SVENSKA AKTIEFOND 2016
Världens största fondutvärderingsföretag, Morningstar, utsåg idag Cliens Sverige Fokus till Årets Bästa Svenska Aktiefond.

Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner
Alectas styrelse har beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och rådande lågräntemiljö. Samtidigt sänks familjepensionspremierna. Förändringarna träder i kraft den 1 mars 2017.

Så påverkas ålderspensionspremien
För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 15 procent, huvudsakligen som en följd av att premieräntan sänks från 2 till 1,25 procent. Höjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar, och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.

Deklaration 2017 - 2 maj
- 21 mars - från och med detta datum kan du med din e-legitimation deklarera över internet till skatteverket
- 26 mars - sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få skatteåterbäring till påsk (om du deklarerar innan 29 mars)
- 15 april - ska alla (som inte avsagt sig pappersdeklarationen) fått hem deklarationen i sin brevlåda
- 2 maj - du ska ha skickat in deklarationen

Vid frågor ang. deklarationen hör av er till mig.