Hem » Nyheter » Nyhetsbrev Maj 2018
Nyhetsbrev Maj 2018
2018-04-27

Fullmaktskollen.se
Att ha en kontinuerlig inblick i din ekonomi är något som banker, försäkringsbolag och förmedlare är intresserade av. Därför finns ett fullmaktssystem där du bestämmer vem som har inblick i din ekonomi.

Från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp
Från och med den 1 juli höjs inkomsttaket för sjukpenningen från Försäkringskassan. Det påverkar även ITP Sjukpension från Alecta. Arbetsgivarens premier påverkas dock inte av förändringen under 2018.

Vi förbereder oss för förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring
Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet aviserat ett förslag om att förmånsbeskatta arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar. Enligt förslaget som ska upp till riksdagen för beslut under våren, ska ändringarna träda i kraft den 1 juli 2018. Då vi räknar med att förslaget går igenom arbetar vi med förberedelser inför det scenariot.

GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.