Hem » Nyheter » Nyhetsbrev Juni 2018
Nyhetsbrev Juni 2018
2018-06-25

Förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring
Riksdagen röstade den 16 maj som väntat igenom förslaget om förmånsbeskattning av
arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring, trots att en majoritet av riksdagsledamöterna var
emot förslaget och en majoritet av remissinstanserna avstyrkte det.
 
För arbetsgivaren 
innebär det ingen större förändring när det gäller bolagsskatt:
 
- Hela premien blir avdragsgill, jämfört med 20 procent i dag
- Arbetsgivaravgift, som är avdragsgill, ska betalas på del av premien.
 
Företaget kan välja att kompensera sina anställda med en löneökning som motsvarar förmånsskatten. 
I en kundundersökning vi gjort svarar de flesta mindre företagen att de kommer att göra så, medan
de större företagen i större utsträckning kommer låta de anställda betala själva.
 
För anställda med arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring 
innebär det att den anställde kommer att förmånsbeskattas på del av premier som 
arbetsgivaren betalar in från och med den 1 juli 2018.
 
Nicholas med familj önskar nya och gamla kunder en riktigt lång och skön sommar. Våra öppettider är som vanligt - alltid tillgängliga. 036-12 24 00.