Hem » Nyheter » Nyhetsbrev Februari 2017
Nyhetsbrev Februari 2017
2017-02-27

IDD – bråda tider för nya spelregler om rådgivning 
Om ett år, den 23 februari 2018, träder EU:s nya försäkringsdistributionsdirektiv, IDD, i kraft i Sverige. Regeringens syfte är att skapa en likartad reglering på marknaderna för rådgivning om sparförsäkring och för finansiella instrument. Vilka konsekvenser får regelverket för branschen och för konsumenten? Tiden för anpassningen har krympt – vad betyder det för bolagen?
 
Årets Bästa Svenska Aktiefond som delas ut av Morningstar, världens största fondratingföretag.
Den 13 mars kommer Morningstar att utse de bästa fonderna som säljs i Sverige. Sex kategorier har valts ut som anses vara särskilt intressanta för svenska fondsparare och där det dessutom finns gott om skickliga förvaltare. I dessa har Morningstar granskat de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren med tonvikt på 2016, samt justerat för skillnader i risktagande så att jämn värdeutveckling premieras, för att hitta de fonder som har presterat bäst.
 
I tabellen nedan finner ni samtliga kategorier samt de nominerade fonderna: