Hem » Nyheter » Nyhetsbrev December 2016
Nyhetsbrev December 2016
2016-12-22

Eisfelds - stödföretag 2017!
Bra! Både för företaget och miljön
Engagemanget i Naturskyddsföreningen stärker inte bara omvärlden, utan gynnar sannolikt också ert företag. Er satsning på miljön kan bli en konkurrensfördel. Allt fler värdesätter företag med miljöfokus – så kommunicera gärna, både internt och externt, att ni stödjer vårt arbete.

Ansvarsfulla investeringar, hållbarhetsfonder och etiska fonder – vad innebär det?
Ansvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Att investera hållbart och ansvarsfullt innebär ett engagemang från fondbolagen där de ställer krav på och tar särskild hänsyn till de bolag vars aktier fonden placerar i. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, antikorruption och god affärsetik.

Fonder som tar särskilda hållbara och ansvarsfulla hänsyn kallas ibland för SRI-fonder. SRI är en förkortning av engelskans Sustainable and Responsible Investments, Läs mer på fondkollen.se

Några viktiga belopp inför nästa år
Varje år fastställer regeringen det nya prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet, som ska gälla från den 1 januari. Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige.

För 2017 blir ett prisbasbelopp 44 800 kronor och ett inkomstbasbelopp 61 500 kronor.

Det innebär att taket för uttag av allmän pensionsavgift (8,07 inkomstbasbelopp) blir 496 305 kronor och att högsta pensionsgrundande inkomst (7,5 inkomstbasbelopp) blir 461 250 kronor för 2017.

Högsta avdraget som arbetsgivaren får göra för en anställds tjänstepensionsförsäkring enligt inkomstskattelagens huvudregel är 35 procent av inkomsten och blir högst 448 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Högsta sjukpenninggrundande inkomst (7,5 prisbasbelopp), SGI, blir 336 000 kronor och högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 prisbasbelopp) blir 448 000 kronor.

Försäkringsbelopp och förmånsnivåer i olika försäkringar, som tecknats privat eller genom arbetsgivaren, anges ofta i antal pris- eller inkomstbasbelopp. Ett nytt år med nya basbelopp påverkar således också det belopp som försäkringarna kan komma att betala ut.

Det förhöjda prisbasbeloppet blir  45 700 kronor och används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet) och försäkringsbeloppet i familjeskydd i ITPK tecknat före april 2008.

God Jul och Gott Nyt År, vi bjuder på fika hela jul och nyårshelgen på Kroatorpet i Huskvarna.