Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Oktober 2019
Nyhetsbrev Oktober 2019
2019-10-31

Skandia - Återbäringsräntan höjdes till 22 procent i oktober
Som en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad (KKG) höjde Skandia återbäringsräntan tillfälligt på traditionellt förvaltat försäkringskapital under oktober. Det innebär att Skandia fördelar 7 miljarder till kunderna. Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent i oktober. 

Den tillfälliga höjningen motsvarar en återbäringsränta om 22 procent under oktober för kapital inbetalt före den 26 oktober.

– Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av att vår kapitalförvaltning varit framgångsrik och gett god avkastning, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Vid utgången av september var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Återbäringsräntan återgår efter den tillfälliga höjningen till 5 procent.

Lannebo lanserar global teknikfond
Med den nya fonden Lannebo Teknik Småbolag vill förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke vaska fram de långsiktiga vinnarna ur den snabba teknikutvecklingen runt om i världen. För att klara det har duon identifierat sex tillväxtteman som investeringarna kretsar kring.

Utgångspunkten till att vi startat den här fonden är att vi är övertygade om att teknisk utveckling är nyckeln till tillväxt och en mer hållbar framtid. Vi tror att bolag som fokuserar mer på nästa generation än nästa kvartal kommer att vara vinnare i längden«, säger Helen Broman.

Sedan i våras har förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke arbetat med framtagandet av Lannebo Teknik Småbolag, en ny småbolagsfond från Lannebo som lanseras i november.

Nya flyttregler kan dröja
Efter flera års utredning kom i maj 2019 ett konkret förslag på förändrade flyttregler. Planen är att propositionen ska tas upp för omröstning i riksdagen den 13 november. Det är dock osäkert om den kommer att gå igenom. Josefin Grauers, försäkringsjurist i SEB, har här sammanfattat läget.

Under åren som flytträtten funnits har flera problem och brister uppdagats och flera olika förslag till lösningar har förts fram. Ett problem många har försökt att lösa är att många försäkrade i företagsägda tjänstepensionsförsäkringar har varit förhindrade att flytta sitt pensionskapital på grund av att deras tidigare arbetsgivare inte längre finns och således inte kan teckna den nya försäkringen och medverka till flytten. Regeringen menar att det är viktigt att försäkringstagaren eller i förekommande fall den försäkrade kan disponera över sitt kapital. Man menar också att flyttavgifterna generellt är för höga och skapar en inlåsningseffekt som hämmar konkurrensen.