Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev November 2019
Nyhetsbrev November 2019
2019-11-28

Hållbara investeringar
Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration; informationen i HP fylls i av fondbolagen och har inte granskats eller godkänts av Swesif. Swesif står endast för format och riktlinjer för Hållbarhetsprofilen.

HP är inte en certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel. HP skall enbart ses som en informationsstandard som ger fondbolag möjlighet att på ett branschenhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet.

Profilen är utarbetad av Swesif tillsammans med medlemsföretagen och implementerades på Pensionsmyndighetens fondtorg 2013 och är ett obligatorium för fonder med Miljö/Etisk märkning.

Sedan 2018 utvecklas Hållbarhetsprofilen (HP) i samarbete med Fondbolagens förening. Detta innebär att Hållbarhetsprofilens innehåll anpassas efter Fondbolagens förenings Standard för hållbarhetsinformation i Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Den senaste uppdateringen av Hållbarhetsprofilen är gjord enligt Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information som uppdaterades den 4 september 2019.

Månadslönens betydelse 2019
- 31 000 kr/månad
Lön motsvarande 8 Prisbasbelopp. Högsta sjukpenning- grundande inkomst för sjukpenning. Taket höjdes från 7,5 PBB till 8 PBB den 1 juli 2018.
- 40 250 kr/månad
Lön motsvarande 7,5 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön börjar man som ITP-ansluten erhålla familjepension. Dessutom har man som ITP:are precis hamnat på 65-procentsnivån till sin tjänstepension.
- 43 309 kr/månad
Lön motsvarande 8,07 Inkomstbasbelopp. Vid denna månadslön har man en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp i den allmänna pensionen och får därmed full avsättning till sina premie- och inkomstpensionskonton.
- 38 750 kr/månad
Lön motsvarande 10 Prisbasbelopp. Här når man inkomsttaket för föräldrapenningen.
- 53 667 kr/månad
Lön motsvarande 10 Inkomstbasbelopp (inkl. sem.ersättning). Om man är tjänsteman tillhörande ITP2 och inte redan är tiotaggare har man nu en inkomst som med arbetsgivarens tillåtelse ger möjlighet till en alternativ tjänstepensionslösning. 

Skiktgränser för statlig inkomstskatt
För inkomståret 2019 finns också två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du för inkomstår 2019 kan ha en inkomst på 504 400 kronor respektive 703 000 kronor (den s.k. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget (13 700 kr).

Den som har fyllt 65 år vid ingången av inkomståret 2019 kan ha en inkomst på 547 500 kronor respektive 733 300 kronor (den s.k. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt.

Om Finansportalen
Finansportalen är en av Sveriges ledande oberoende sajter om ekonomi i allmänhet och privatekonomi i synnerhet.

Här hittar du smarta tjänster som sparar och tjänar pengar åt dig. Med hjälp av olika jämförelsetjänster sänker du dina privata levnadsomkostnader inom till exempel lån, försäkringar och el samtidigt som du ökar avkastningen på dina aktier och fonder med något av alla de verktyg som finns till ditt förfogande.

Finansportalen är din guide till bättre privatekonomi och varje månad hjälper vi över 500 000 svenskar att fatta smartare beslut kring sin ekonomi.

Tjänsten lanserades 2001 av grundaren Mikael Karlsson. Sedan hösten 2016 ägs Finansportalen av Schibsted, en internationell mediekoncern med 6900 anställda i 30 länder. I Sverige äger och driver man förutom Finansportalen bland annat Aftonbladet, SvD och Blocket.

Ett stort tack till er som är stödföretag till Naturskyddsföreningen!
Hösten är här och så även andra halvan av 2019. Under året har vi glädjande nog kunnat konstatera att engagemanget för våra frågor aldrig har varit större, såväl hos privatpersoner som hos företag. Vi ser ett växande engagemang både bland unga och gamla, som bland annat visar sig i de klimatmanifestationer som har ägt rum med hundratusentals deltagare världen över.

Samtidigt står vi inför mycket tuffa utmaningar då miljö- och klimatproblemen är mer akuta än någonsin. I maj rapporterade exempelvis FN:s expertpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, att vi kan komma att förlora en miljon arter de närmsta decennierna om ingenting görs.

Men vi har även mötts av flera positiva nyheter under året. Tillsammans gör vi skillnad!

• Över 10 000 räddningsinsatser för bina!
En tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Det har fått tusentals bivänner runt om i landet att agera och göra räddningsinsatser för bina i Naturskyddsföreningens satsning ”Operation: Rädda Bina”. Det har satts upp 4 721 vildbihotell, ordnats 2 653 blommande ängar och 2 886 bivänliga planteringar – hittills. Många skolor, kyrkor, företag och andra organisationer har engagerat sig i kampanjen!