Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Mars 2019
Nyhetsbrev Mars 2019
2019-04-03

Vinnarna i Morningstar Fund Awards 2019
Här är de svenska vinnarna i år av utmärkelsen Morningstar Fund Awards, de bästa fonderna i sex kategorier och bästa fondföretagen i Sverige.

Morningstar har idag delat ut priser till fonder och fondföretag vid en middag på Nalen i Stockholm. Baserat på fondernas resultat jämfört med konkurrenterna de senaste fem åren har vi utsett vinnare i sex kategorier, samt överlämnat tre pokaler till de mest framgångsrika fondföretagen. Här är de svenska vinnarna och Morningstars motiveringar:

Globalfonder: UBS ES Global High Dividend
”Efter ett svagt 2017 tog UBS ES Global High Dividend revansch förra året och var åter bland de med allra högst avkastning i sin kategori, samtidigt som risktagandet bara är aningen högre än snittet.”

Nordenfonder: Simplicity Norden

”Allra lägst risktagande och ändå högre avkastning än snittet i kategorin de senaste fem åren, tillsammans med att Simplicity Norden haft trygga placeringar under nedgången hösten 2018, räcker till vinst efter ett år då många Nordenfonder backade rejält.”

Blandfonder: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
”Högst avkastning 2018 i gruppen svenska blandfonder med fem års historik, tillsammans med att Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv lyckats ge den lockande långsiktiga kombinationen högre avkastning och lägre risktagande än kategorisnitten.”

Företagsobligationsfonder: IKC Avkastningsfond
”Högst avkastning i kategorin de senaste fem åren, men ändå har IKC Avkastningsfond haft ett lägre risktagande än snittet och gav värdeökning även under andra halvåret 2018 då många konkurrenter backade.”

Sverigefonder: Prior Nilsson Sverige Aktiv
”En fond som varannat år varit bäst i kategorin, varannat mitt i klungan. Prior Nilsson Sverige Aktiv är den enda förutom förra årets vinnare Spiltan Stabil som både är bland de tio med högst avkastning de senaste 5 åren och har tagit lägre risk än snittet i kategorin.”

Småbolagsfonder: C Worldwide Sweden Small Cap
”Högst avkastning i kategorin de senaste fem åren och bland de bästa 2018, men ändå ett risktagande under snittet och inget dåligt år sedan 2012, summerar till att C Worldwide Sweden Small Cap har haft strålande aktiv förvaltning.”

Best Equity House Sweden: Lannebo
”Ett koncentrerat sortiment aktiefonder där alla har högt fondbetyg för de senaste fem åren och alla utom en lyckades bättre än snittet i sin kategori under 2018, gör Lannebo till etta bland aktiva aktieförvaltare i Sverige.”

Best Fixed Income House Sweden: SPP
”Bra långsiktig avkastning hos räntefonderna ofta kombinerat med lägre risk än snittet räcker för att ge SPP första plats bland svenska ränteförvaltare, efter sista kvartalet 2018 då många andra straffades mer av sin exponering mot företagsrisker.”

Best Fund House Overall Sweden: Länsförsäkringar
“Ett stort sortiment fonder med medelvärden som varje år de senaste tio åren varit bättre än respektive kategorisnitt, plus att förvaltarna generellt hållit igen på risktagandet, gör att Morningstar utser Länsförsäkringar till Sveriges bästa fondföretag.”

De sex priserna till enskilda fonder baseras på avkastningen relativt andra fonder i samma kategori under de senaste 1, 3 och 5 åren, tillsammans med risktagandet de senaste 3 och 5 åren. De övergripande priserna, Fund House Awards, baseras däremot enbart på riskjusterad avkastning de senaste fem åren. Mer om metodiken finns i ett PDF-dokument (länk ovan till höger).

 

Flera kommande ändringar av Solvens II-regelverket
2019-03-27

Solvens II har stor påverkan på verksamhetsförutsättningarna för svenska försäkringsföretag och därmed kan ändringar av detta EU-regelverk få betydande konsekvenser för företagen. Inom EU pågår ett arbete med att se över Solvens II som kan leda till ändringar som branschen vill ha, men även ändringar som branschen är emot.

I Solvens II finns ett flertal bestämmelser om att reglerna ska följas upp, utvärderas och eventuellt ändras. Det handlar främst om att utvärderingar ska ske 2018 respektive 2020, vilka ofta kallas för 2018-översynen och 2020-översynen.

2018-översynen är nu i stort sett klar. EU-kommissionen presenterade den 8 mars förändringarna av Solvens II-förordningen till följd av denna översyn. Nu har Rådet och Europaparlamentet tre månader på sig att godkänna eller förkasta förändringarna (med möjlighet till tre månaders förlängning). Förändringarna av Solvens II-förordningen innefattar bland annat förenklingar av hur vissa kapitalkrav beräknas, men också en skärpning av justeringsbeloppet för uppskjutna skatter.

 

Naturskyddsförening
Vi vill börja med ett stort tack till er för att ni vill vara med och stötta Naturskyddsföreningens viktiga arbete även under 2019.

2018 var ett händelserikt år för Naturskyddsföreningen. I september fick vi det glädjande beskedet att inget kalkbrott tillåts i Bunge vid Ojnareskogen på Gotland efter flera års kamp. En annan viktig framgång var ungdomsprojektet Surfejs där vi lyckades övertyga de fem stora företagen Lumene, H&M, The Body Shop, Isadora och Kicks Beauty att sluta använda miljögifterna PFAS i sina produkter. Därefter meddelade världens största kosmetikaproducent, L’Oréal, att även de gör samma sak i alla sina produkter och i alla märken de äger!

Men det finns många miljöutmaningar kvar att ta sig an. Sommarens extremvärme med bränder och utbredd torka, påminde oss alla om hur sårbara vi är och hur viktigt det är att vi agerar för miljön. Under hösten belyste FN:s klimatpanel IPCC i sin rapport det akuta läge vi befinner oss i och hur viktigt det är att vi begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bland annat genom att satsa mer på förnybart.

Därför är stödet från er så viktigt för vår organisation. Det är tack vare det som vi kan fortsätta kampen för miljö och natur.