Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juni 2019
Nyhetsbrev Juni 2019
2019-06-05

Tjänstepensionerna växer snabbt
 

 
Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinbetalningarna till livförsäkring med 8 procent jämfört med samma period året innan. Det är framförallt tjänstepensioner som påverkar uppgången, där de kollektivavtalade tjänstepensionerna via valcentraler ökade med 17 procent de senaste fyra kvartalen. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag. 
 
Premieinbetalningarna till livförsäkring ökade med 8 procent de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande period året innan. Det är en årsvis ökning med ca 19,5 miljarder kronor.

- Tjänstepensionerna driver på uppgången. De kollektivavtalade tjänstepensionerna ökar snabbast, särskilt de som går via valcentraler, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på svensk Försäkring.

Tjänstepensionsförsäkringarna växte med 12 procent de senaste fyra kvartalen, en ökning med drygt 18 miljarder kronor jämfört med motsvarande helårsperiod föregående år. Inbetalda premier till kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring ökade med 17 procent via valcentraler (drygt 10 miljarder kronor), och med 9 procent utanför valcentraler (drygt 2 miljarder kronor). Inbetalda premier till ej kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring ökade med 9 procent (knappt 6 miljarder kronor).
 
De privata kapitalförsäkringarna ökade med 1 procent, motsvarande ca 1 miljard kronor, de senaste fyra kvartalen jämfört med motsvarande helårsperiod året innan. De privata pensionsförsäkringarna minskade kraftigt inför att avdragsrätten slopades 2016.

Inbetalda premier till livförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2019K1, index

-  Det finns flera anledningar till att tjänstepensionerna växer kraftigt, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. Avsättningarna till tjänstepensionssystemet har ökat, inom många avtalsområden.

Andra skäl är att allt fler har inkomster över intjänandetaket och därmed får den högre avsättningsnivån på 30 procent eller mer istället för 4,5 procent. I takt med konjunktur-förstärknigen de senaste sex åren har dessutom antalet sysselsatta och den totala lönesumman vuxit kraftigt, vilket totalt sett medför större avsättningar till tjänstepensionssystemen.
 

Marknadsandelar inom livförsäkring

Diagrammet nedan visar marknadsandelar för livförsäkringsföretagen utifrån inbetalda premier under de senaste fyra kvartalen. De tre största företagen – Folksam, Skandia och Alecta – omfattar 38 procent av premieinbetalningarna.

Marknadsandelar inom livförsäkring, i procent av årliga inbetalda premier

Anm.: Visar andelar av inbetalda premier de senaste fyra kvartalen samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare. I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inte heller inflyttat försäkringskapital. Endast premier avseende konkurrensutsatta försäkringar ingår. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte
 

Du som är egen företagare eller anställd

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 
 
Ta ut lön/ överskott. Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension. Vid en lön på 43 309 kronor (2019) i månaden så maximeras inbetalningen till din allmänna pension.
Betala skatt. Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 
 

Ålderspensionsavgift – en del av arbetsgivaravgifterna

Du betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen som ditt företag betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av din lön som du skattar för.

Maximera det du kan tjäna in i allmän pension

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 19 670 kronor (2019). Har du en lön på 43 309 kronor per månad (2019) maximerar du inbetalningen till din allmänna pension. 

Rätt till avdrag på din lön för eget sparande till pension

Från och med 2016, har inte löntagare längre rätt att dra av för privat pensionssparande. Om du som driver aktiebolag endast betalar in till allmän pension i bolaget har du rätt att göra avdrag med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 465 000 kronor (2019). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration. 
 

Glad Midsommar