Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juni 2017
Nyhetsbrev Juni 2017
2017-05-30

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att få pension. Det är lönen du tar ut och skattar för som ger dig allmän pension. Ju mindre lön du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.

Hur mycket du får i pension från Pensionsmyndigheten är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Om du driver aktiebolag betalar företaget ålderspensionsavgift på 10,21 procent av din lön. Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen, som företaget betalar in till Skatteverket. I likhet med vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgör 7 procent av den lön du skattar för.

Maximera din avsättning till allmän pension
För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 18 951 kronor (2017). Det finns även ett övre inkomsttak för pensionsrätten som motsvarar en lön på 41 359 kronor per månad (2017). Om du kan ta ut det överskottet maximerar du din allmänna pension.

Eget sparande till pension
Förutom allmän pension så får närmare 9 av 10 anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension.

Avdragsgillt sparande för aktiebolag
Till skillnad från vanliga löntagare kan du som driver aktiebolag betala in och göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag för privat pensionssparande får göras med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. För att du ska kunna göra avdrag måste ditt pensionssparande ske i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 448 000 kronor (2017).

Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration.

Överskottet ger också sociala förmåner
Din skattade lön ger dig också ekonomisk trygghet när du behöver sjukpenning, är föräldraledig eller behöver vabba för ditt barn.

Tänk på!
Lönen du betalar skatt och avgifter på gör att du tjänar in till din allmänna pension.
Spara cirka 4,5 procent av din lön om du kan eftersom du inte har tjänstepension som de flesta anställda har.

Som företagare utan tjänstepension kan du fortfarande göra avdrag för ett privat pensionssparande.
Om du driver företaget vidare efter 65 får du lägre sociala avgifter och större grund- och jobbskatteavdrag.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur många har försäkringen?
I dag har omkring 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring. Det är var tionde person i åldern 16–64 år. Försäkringen betalas antingen av arbetsgivaren eller av individen själv genom gruppförsäkring eller individuell försäkring. Drygt 70 procent av försäkringarna betalas av arbetsgivaren.

Vad omfattar den?
Ett antal försäkringsföretag erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar. Innehållet kan variera något men i regel omfattar en sjukvårdsförsäkring sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Ofta ingår även förebyggande insatser och rehabiliterande åtgärder.

Med sjukvårdsförsäkring kan till exempel långa väntetider för vård och behandling undvikas. Den försäkrade får snabbt information och hjälp, vilket underlättar individens tillfrisknande och möjlighet till återgång i arbete.

Vem är utförare av vården?
Försäkringsgivare förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare som kan utföra den vård som ingår i försäkringen och tecknar samarbetsavtal med privat drivna kliniker, utifrån expertis, kapacitet, pris och kvalitet.

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården?
De privata vårdgivare som anlitas av försäkringsföretagen har ibland uppdrag av landstingen att utföra avtalad mängd vård, där volymen normalt är otillräckligt för att klinikerna ska uppnå en effektiv drift. Privata vårdgivare ska leverera de volymer som är avtalade med landstinget. Först därefter, i mån av utrymme, kan privata vårdgivare ta emot försäkringspatienter.  

Vid behov av högspecialiserad vård som endast tillhandahålls på Sveriges storsjukhus, kommer även den som har sjukvårdsförsäkring att få sin vård utförd men utan förtur.

Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården och konkurrerar inte med den offentliga vården. De som har offentligfinansierad vård får det inte sämre på grund av att det finns privata sjukvårdsförsäkringar. Försäkringen avlastar och skapar utrymme för personer som inte har en försäkring. Det är de offentliga resurserna som sätter gränsen för vilken vård en patient får och inom vilken tid, inte förekomsten av kompletterande alternativ.