Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juli 2019
Nyhetsbrev Juli 2019
2019-07-04

Så pensionssparar du klimatsmart

Att pensionsspara klimatsmart ger större effekt än om du minskar flygandet och slutar äta kött. Om dina pensionspengar placeras i hållbara fonder kan du minska ditt koldioxidavtryck med 2 200 ton koldioxid under en livstid.
 
– Om hela pensionskapitalet placerades hållbart skulle klimatavtrycket reduceras i en omfattning som motsvarar samtliga klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser så som Naturskyddsföreningen definierar dessa, säger Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea
 

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring!

Skatteverket har på begäran från Svensk Försäkring publicerat ett ställningstagande för att tydliggöra hur stor del av premien som är förmånsskattepliktig för den anställde när arbetsgivaren betalar premien. Det innebär att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring schablonmässigt kan beräknas till 60 procent av försäkringspremien.
 
Sedan den 1 juli 2018 gäller bestämmelser som innebär att förmånen av en sjukvårdsförsäkring som helt och hållet betalas av arbetsgivaren ska värderas till ett belopp som motsvarar premien som arbetsgivaren betalar för försäkringen. Om sjukvårdsförsäkringen omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser, vilket de allra flesta försäkringar gör, ska premien dock proportioneras på en skattepliktig och en skattefri del.
 
I samband med att bestämmelserna började gälla gjorde Nordeuropa en preliminär tolkning av proportioneringen. Den preliminära tolkningen var då att 70 procent av premien är underlag för förmånsbeskattning.
 
Skatteverket konstaterar i ett nytt ställningstagande, som publicerades den 10 juni 2019, att 60 procent av försäkringspremien generellt utgör underlag för beskattning medan 40 procent av premien är en skattefri förmån.
 
Skatteverkets ställningstagande gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att förmånsbeskattningen trädde ikraft den 1 juli 2018.
 
Det finns inte någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet.
 
Du hittar ytterligare information och några generella villkor samt produktinformation på vår hemsida www.nordeuropa.se
 
 

Önskar alla nya och gamla kunder en lång och skön sommar