Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juli 2017
Nyhetsbrev Juli 2017
2017-06-19

Kriterier för Svanenmärkta fonder klara
Efter två års arbete, som avslutats med en bred remissrunda, så har kriterierna för Svanenmärkta aktiefonder sett dagens ljus. Nordiska miljömärkningsnämnden klubbade förslaget den 14 juni. De första Svanenmärkta fonderna förväntas vara klara till den 10 oktober och presenteras på den internationella miljömärkningskonferensen i Stockholm.
Den Svanenmärkta fonden ska vara ett hållbarhetsmärkt alternativ för sparare och professionella investerare. Det innebär att fonden ska välja bort, välja in och arbeta på ett transparent sätt för att på så sätt påverka företag att arbeta i en hållbar riktning.

”Vi bedömer att de krav som rör analys, rapportering och uppföljning kommer att bidra till ett ökat fokus på hållbarhet, hos både fondförvaltaren och de företag som det investeras i. Vår strategi är att fonderna inte bara ska ta med de företag som är ”bäst i klassen”. Även företag som är på rätt väg ska kunna väljas in”, säger Per Sandell, projektledare Nordisk Miljömärkning. 

Nordisk Miljömärkning vill gå längre än den traditionella etiska fonden och styra mot en fond som är transparent och agerar som en aktiv ägare i syfte att påverka företag. Därför kan det förekomma innehav av företag i fonden som inte uppfattas som de mest hållbara. Men dessa företag har som mål att bli det.

”Vi tror att dagens sparare och investerare är mogna för att välja fonder som påverkar företag i en mer hållbar riktning. Vi exkluderar de företag och branscher som är längst ifrån att vara hållbara. Men vill ha med oss de företag som är på väg att ställa om till en mer hållbar produktion, menar Per Sandell.

Efterfrågan på en oberoende bedömning av fonder med hållbarhetsprofil är stor hos såväl konsumenter som investerare. Nu tar Svanenmärkningen, Nordens officiella märkning, den rollen. Bakom Svanen i Sverige står Miljömärkning Sverige AB, som arbetar på uppdrag av regeringen och drivs utan branschintresse.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och känns igen av 9 av 10 nordiska konsumenter.  Svanens kriterier granskas och fastställs en av en oberoende instans, den Nordiska miljömärkningsnämnden. Vid licensiering görs kontroll på plats av dokumentation hos fondförvaltaren, som sedan granskas av miljömärkningen som en tredje part.

Eisfelds önskar gamla och nya kunder en riktigt skön sommar.