Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Juli 2016
Nyhetsbrev Juli 2016
2016-07-12

Brexit - Vad händer nu?

Publicerat från http://www.lannebofonder.se/nyheter/brexit---vad-hander-nu

Den rådgörande folkomröstningen i Storbritannien om medlemskapet i EU resulterade i en knapp men ändå klar seger för att Storbritannien ska lämna EU. Vi har bett en av våra förvaltare, Peter Lagerlöf, att klargöra eventuella konsekvenser av utfallet.

Det dramatiska och oväntade resultatet innebär utan tvekan ökade politiska risker inom Storbritannien och inom EU. Däremot behöver inte de ekonomiska effekterna för de allra flesta svenska bolag och den europeiska ekonomin bli särskilt stora. 

Vad som händer härnäst kring det brittiska EU-medlemskapet ligger i händerna på den brittiska regeringen. Ett utträde ur EU sker inte per automatik. Det kräver att den brittiska regeringen lämnar in en utträdesansökan till övriga EU-länder. Först när det är gjort inleds förhandlingar om ett utträdesavtal. Dessa förhandlingar kommer att ta lång tid och blir med stor sannolikhet komplicerade. Enligt EU-fördraget ska förhandlingarna slutföras inom två år, men perioden kan förlängas om det visar sig behövas.     

Det är alltså den brittiska regeringen som bestämmer om och när man lämnar in sin utträdesansökan. Det förefaller inte som att de har bråttom att göra detta. En vanlig uppfattning är att det sker tidigast efter det att en efterträdare till den nuvarande konservativa partiledaren och premiärministern David Cameron tillträtt. Det väntas ske först efter partikongressen i oktober.  

Vår bedömning är att resultatet främst ökar de politiska riskerna. I Storbritannien är dessa redan uppenbara med ledarstrider i de stora partierna. Dessutom finns risken att Storbritannien bryts upp. Såväl Skottland som Nord-Irland hotar med att hålla folkomröstningar om att lämna Storbritannien eftersom de vill vara kvar i EU. Även hela EU’s framtid har blivit mer osäker. Det brittiska exemplet kan följas av fler och under de närmaste 18 månaderna har samtliga stora EU-länder parlamentsval.

De ekonomiska konsekvenserna är mer svårbedömda. Det finns ingen anledning i det här skedet att tro att konjunkturförloppet blir väldigt annorlunda än tidigare bedömt. Däremot är det utan tvekan så att ökad politisk osäkerhet och stora växelkursrörelser är negativt för tillväxtutsikterna.

Det är således alldeles för tidigt att dra säkra slutsatser om vad som kommer att ske. Vår bedömning är att förutsättningarna för de allra flesta svenska bolag inte har förändrats på något dramatiskt sätt. Vi fortsätter att jobba som vi alltid gjort i våra fonder, nämligen att hitta attraktivt värderade, välskötta bolag som kan leverera en god avkastning över tid.