Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Januari 2019
Nyhetsbrev Januari 2019
2019-01-25

Nytt år med nya belopp
2019 betyder nya basbelopp och att många belopp för försäkringar och andra förmåner därmed räknas om.

Basbeloppen
Varje år fastställer regeringen det nya prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet som gäller från och med den 1 januari. Prisbasbeloppet följer den allmänna prisutvecklingen medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige.
För 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kronor och ett inkomstbasbelopp 64 400 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet är 47 400 kronor och används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet) och för försäkringsbelopp i familjeskyddet i ITPK tecknat före april 2008.
 
Sjuk- och föräldrapenning
De uppräknade basbeloppen innebär bland annat att högsta sjukpenninggrundande inkomst (8 prisbasbelopp), SGI, blir 372 000 kronor per år (motsvarande 31 000 kronor per månad). Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 prisbasbelopp) blir 465 000 kronor per år (motsvarande 38 750 kronor per månad).
 
Inkomst- och premiepension
Inkomsttaket för uttag av allmän pensionsavgift (8,07 inkomstbasbelopp) blir 519 708 kronor per år (motsvarande 43 309 kronor per månad). Taket för full avsättning till premie- och inkomstpension (7,5 inkomstbasbelopp), efter avdrag för allmän pensionsavgift, blir 483 000 kronor per år (motsvarande 40 250 kronor per månad).
 
Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp, förmåner och premienivåer i olika försäkringar, som tecknats privat eller genom arbetsgivaren, har ofta en koppling till pris- eller inkomstbasbelopp. Ett nytt år med nya basbelopp kan alltså påverka även de belopp som betalas in till eller ut från en försäkring.