Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Februari 2019
Nyhetsbrev Februari 2019
2019-02-28

Livförsäkringsmarknaden fortsätter växa
2019-02-20

Under 2018 ökade premieinbetalningarna till livförsäkring med 9 procent jämfört med 2017. Det är framförallt tjänstepensioner som påverkar uppgången. Totalavkastningen på livförsäkringsföretagens tillgångar uppgick till 0,4 procent under 2018, vilket är lägre jämfört med de senaste åren. Det visar Svensk Försäkrings statistik som presenteras idag. 

 
Premieinbetalningarna till livförsäkring ökade med 9 procent från det första till fjärde kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period året innan. Det är en årsvis ökning med drygt 24 miljarder kronor.  
 
- Det är framförallt tjänstepensionerna som driver på uppgången. Vi ser att både kollektivavtalade och individuellt avtalade tjänstepensioner ökar, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.
 
Tjänstepensionsförsäkringarna – vars premieinbetalningar utgör mer än hälften av inbetalningarna till livförsäkring – växte med 7 procent de senaste fyra kvartalen, en ökning med drygt 8 miljarder kronor jämfört med motsvarande helårsperiod föregående år.
 
Premieinbetalningarna till tjänstepensionen har ökat stadigt under flera år, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer. Även omläggningen från förmånsbestämda till avgiftsbestämda tjänstepensionssystem innebär att avgiftsinbetalningarna ökar under en övergångsperiod.
 
Privata kapitalförsäkringar har vuxit starkt under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016. De privata kapitalförsäkringarna – som utgör en tredjedel av de totala premieinbetalningarna till livförsäkrings¬företagen – ökade med 7 procent i årstakt det fjärde kvartalet 2018, motsvarande knappt 5 miljarder kronor.
 
De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 6 åren har dessa försäkringar minskat med 79 procent (drygt 6 miljarder kronor) i inbetalda premier, troligtvis på grund av den avskaffade avdragsrätten.
 
Inbetalda premier inom livförsäkring, årsvärden per kvartal, 2012K1-2018K4
 
Källa: Svensk Försäkring
 
Läs mer om Svensk försäkringsstatistik på https://www.svenskforsakring.se