Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Februari 2016
Nyhetsbrev Februari 2016
2016-02-24

Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad

FI anser att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig roll på sparandemarknaden, där konsumenter har ett stort informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter och samtidigt får ta ett allt större ansvar över sin ekonomiska framtid.

Den rådgivning som erbjuds i dag styrs dock av andra incitament än vad som är bäst för kunden. Framför allt handlar det om provisioner från produktföretag och FI förespråkar därför ett förbud mot alla provisioner i samband med investeringsrådgivning, portföljförvaltning och förmedling av livförsäkringar med sparandeinslag.

Eisfelds har påbörjat arbetet mot eventuellt en kommande ny lagstiftning redan 2015-04-01, se förköpsinfo om oss

Nytt kontor 2016-03-01

Eisfelds vill hålla låga omkostnader mot kund och flyttar hem kontoret till ny adress i Jönköping. Den nya besöks adressen är Ekeberg 16, 552 92 Jönköping. Eisfelds utökar servicen med öppet alla dagar i veckan och även besök kvällstid. Möten som vanligt på kontoret eller hembesök / kontorsbesök i kombination med fika, lunch, ishockey eller fotboll. Alla är välkomna.

OMX Affärsvärldens Generalindex 1999-01-01 – 2016-02-05