Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev Augusti 2017
Nyhetsbrev Augusti 2017
2017-08-25

Ny lag för att öka kundskyddet och skapa en mer konkurrensneutral marknad

Finansdepartementet föreslår en ny lag om försäkringsdistribution som innehåller ett stort antal reformer för att öka skyddet för kunder och skapa mer likartade konkurrensvillkor på marknaden för försäkringsdistribution. Dessutom bidrar de nya reglerna till en likartad reglering på marknaden för finansiell rådgivning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 23 februari 2018, med vissa övergångsbestämmelser.

Min Pension ska målgruppsanpassa tjänster

Min Pension ska öka antalet användare som gör regelbundna pensionsprognoser genom bättre information och ökad tillgänglighet. Bland annat satsar bolaget på individuella tips om bland annat avgifter och effekten av att avstå efterlevandeskydd om man inte har några efterlevande.

Bland prioriteringarna för 2017 finns också ett fortsatt arbete för att öppna fler dörrar in i tjänsten via så kallad distribuerad webb, en möjlighet att logga in från andra aktörers webbplatser. En användare ska till exempel kunna logga in direkt från sin arbetsgivares webbplats.

Privat pensionssparande – hett inom EU, iskallt i Sverige

EU-kommissionen presenterade i slutet av juni ett förslag till en s.k. Pan-European Personal Pension Product (PEPP). Det handlar om en pensionssparprodukt inom tredje pelaren som är tänkt att kunna flyttas mellan länderna inom EU. I förlängningen förväntas PEPP bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaderna inom EU och till effektivare kapitalmarknader som sammantaget kan bidra till att skapa en högre tillväxt.