Hem » Månadsbrev » Nyhetsbrev April 2016
Nyhetsbrev April 2016
2016-04-28

Min Pension
I dag har drygt 2,6 miljoner individer gjort en prognos på Minpension.se. TNS-Sifo genomförde på uppdrag av Min Pension i mars 2016. Bland dem som hade gjort en prognos ansåg sig 65 procent ha bra koll på sin pension, motsvarande siffra för dem som inte hade gjort en prognos var 37 procent.

Hållbarhetsbetyg
Nu lanserar fondanalysföretaget Morningstar ett hållbarthetsbetyf som graderar fondernas investeringar. Här följer några toppfonder ur ett hållbarhets perspektiv i respektive fond kategori.

Sjukvårdsförsäkringsstatistik 2015
Antalet personer med privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring fortsätter att öka. Statistik för det fjärde kvartalet 2015 visar att antalet tecknade sjukvårds-försäkringar uppgår till 648 000, vilket är en ökning med 35 000 personer, eller 6 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2014.

Glöm ej att deklarera senast den 2 maj