Hem » Tjänster » Liv/pensionsförsäkring

Liv- & pensionsförsäkring

Pension från flera håll

Ålderspension

Din totala ålderspension består av allmän pension, eventuellt tjänstepension och privat pensionssparande, www.minpension.se

Allmän pension

Består av garantipension, inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se

Tjänstepension

Arbetsgivaren betalar premien till din tjänstepension. Hur stor premie som arbetsgivaren betalar styrs av vilket kollektivavtal du tillhör. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal förhandlar du själv med arbetsgivaren om din tjänstepension.

Privat pensionssparande

Du kan också själv spara till din pension i en privat kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag, eller i individuellt investeringssparkonto (ISK) i en bank.

Vi förmedlar fondandelar och ger investeringsråd om fondandelar för följande fondbolag  Lannebo fonder. Här finns fondfaktablad och förköpsinformatin om dessa fonder att hämta, information om fonder skall ges före du får rådgivning om att investera i fonden.

 

www.lannebofonder.se