Hem » Kund alt avsluta samarbete

Kund hos oss

När du ringer till  Eisfelds får du  prata med Nicholas, som är ansvarig för kundservice och klagomålsansvarig. Det är han som uppdaterar kundregister, fullmakter mm och ser till att du får bra information.

Han bokar också besöks-eller telefontider för rådgivning och för att teckna försäkringsavtal.

Nicholas Eisfeld för liv-pensionsförsäkring samt investeringsrådgivning.

Uppstart

Som kund hos oss är vi ansvariga för dina försäkringar och är din förlängda arm och rådgivare i försäkringsfrågor. Som försäkringsförmedlare har vi ett stort ansvar och många hänsyn att ta vid rådgivningstillfället. En del av frågorna kan tyckas onödiga, men alla frågor har sin grund och du får självfallet gärna fråga om du inte förstår.

När Eisfelds får ett uppdrag från dig som kund kontrollerar förmedlaren din totala försäkringssituation. När vi sedan träffas eller pratas vid per telefon ställer vi ofta kompletterande frågor. För oss är det viktigt att avsätta den tid som krävs för att alla uppgifter ska bli korrekta, eftersom stress kan förorsaka dyrbara misstag.

Eisfeldsbiblioteket

Varje kund får sin personliga kundpärm i vårt bibliotek. Där samlar vi alla dokument som rör kunden och håller dem välsorterade. Dina handlingar är skyddade i larmad lokal.

Vid möte med kunden-så här jobbar vi

  1. Mötesprotokoll, vi för anteckningar det som sagts mellan oss vid möte.
  2. Kundjournal, vi för anteckningar i vårt kundregister över varje ärende, dess innehåller råd och beslut.
  3. GDPR, det innebär hur vi förvarar dina uppgifter och hur vi använder dessa.
  4. Skötselfullmakt. innebär att vi med ensamrätt sköter kundens försäkringsärende privat eller företag och båda.
  5. Uppdragsavtal, är ett avtal mellan kund och förmedlaren reglerar kundens önskemål och avsikt med samarbetet. Uppdragets art och förmedlarens ersättning.
  6. Enligt 6kap. 1& 5p.LFF har du rätt till information om kosntaden för förmedlingen och/eller den provision vi erhåller.
  7. I samband med mötet upprättas ett s.k rådgivningsdokument. Du får efter sammnträdet med dig en kopia av det dokumentet. I dokumentet lämnas bl.a. uppgift om din kostnad för förmedlingen och /eller vår provision.
  8. Du har alltid rätt till betänketid efter mötet så att du i lugn och ro kan bedöma det förslag som lämnats och jämföra med förslag som lämnas eller har lämnats av andra förmedlare.

Handläggning

Eisfelds kan inte teckna försäkringar, göra ändringar eller omplacera pengar utan ditt medgivande. Det är därför viktigt att du skriftligt ger oss ett tydligt uppdrag vad du vill att vi ska göra och det går bra per email, fax eller brev.

Normal handläggningstid är 3 dagar plus postgången, så räkna med en vecka för ett ärende. Handläggningstiden behövs för att vi ska ha möjlighet att få fram underlag och uppgifter, som kan beröra flera olika försäkringsbolag. Vi måste också kontrollera att allt ser korrekt ut på dina avtal.

Om du som kund dröjer med att besvara och underteckna ansökningar, fullmakter och andra handlingar som behövs för att genomföra ditt uppdrag, påminner vi dig tre gånger. Därefter meddelar vi dig skriftligt att ärendet arkiveras.

Uppdatering

Som kund är det lämpligt att du kontaktar din förmedlare vid större händelser som kan påverka försäkringssituationen, t.ex. ett jobbyte. Om vi inte hört av dig under en längre tid kontaktar vi dig för att erbjuda möjlighet att boka tid för översyn av dina försäkringar.

När du gjort en större uppdatering av din försäkringssituation får du kopior på allting dokumenterat i en Eisfeldsmapp, där även våra aktuella kontaktuppgifter framgår.

Information

Hos Eisfelds informerar vi våra kunder fortlöpande via nyhetsbrev för snabb information om nyheter och förändringar på marknaden. Via vår hemsida får du information om kundträffar för att träffa någon av leverantörerna direkt. Eisfelds tar inte betalt för den service vi ger, utan vår betalning kommer via försäkringsbolagen i form av provisioner på de tecknade försäkringsavtal som finns.

Du är kund hos Eisfelds, men även hos de försäkringsbolag vi väljer för din räkning. Du kommer därför att få en del information per post direkt från försäkringsbolagen också. Men du har alltid bara en enda kontaktperson: Om det uppstår något fel kontaktar du alltid oss, och våra kontaktuppgifter finns angivna på dina försäkringshandlingar.

Skulle det vara något som du inte är nöjd med kontaktar Nicholas Eisfeld 036-313631. Han är ansvarig och ser till att ditt klagomål blir framfört och besvaras inom 14 dagar.

Avslutat samarbete

Om du inte vill vara kund hos längre meddelar du oss bara skriftligen. Vi skickar då ett avslutsbrev som bekräftelse på att vårt samarbete upphört och att vi meddelat berörda försäkringsbolag. Skriv ut blanketten och skicka per post i original till adress: Eisfelds Consulting AB, Ekeberg 16, 555 92 Jönköping. Klicka här för blanketten

Välkommen som kund hos Eisfelds!

Bli kontaktad av oss

Fyll i formuläret nedan och skicka till oss så tar vi kontakt med dig.

Namn: *

E-post:

Telefon: *

Adress:

Ärende: *