Hem » Tjänster » Gruppförsäkring

Gruppförsäkring

Du som tillhör en grupp med försäkringsavtal i Eisfelds har nu möjlighet att ge dig och din familj ett omtänksamt försäkringsskydd till förmånligt pris. Det kan vara skönt att veta att både du och de som står dig närmast har en ekonomisk trygghet om det oförutsedda inträffar.

En trygghet som inte behöver vara kostsam, för som grupp blir administrationen mindre och därmed också kostnaderna. Därför kan vi ge dig ett högt försäkringsbelopp till en låg premie.

Bestäm dig för det försäkringsskydd som passar dig. Premien kan dras direkt från din lön, om så önskas.

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet till dina närstående om du avlider. Den ger även ett skydd om du blir långvarigt sjuk. Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situation som uppstår vid ett dödsfall. Försäkringen innehåller även ett engångsbelopp som betalas ut vid långvarig arbetsoförmåga och en livförsäkring för dina barn.

Sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk. Den kompletterar sjukpenningen och täcker en del av inkomstbortfallet. Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis. Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har.

Olycksfallsförsäkring

Med vår olycksfallförsäkring kan du, utan självrisk, få ett ekonomiskt skydd när olyckan är framme. Den ger bland annat ersättning för invaliditet, dödsfall, rehablilitering, läkarvård och tandskador. Du kan medförsäkra din make/maka eller sambo.

Barnförsäkring

Barn har ofta ett sämre försäkringsskydd än vuxna. Du kan ge ditt barn en trygg start på äventyret med vår barnfösäkring. Den gäller til utgången av det år barnet fyller 25 år och du betalar bara en premie oavsett antal barn i familjen. Försäkringen gäller dygnet runt ochkan till exempel ge ett ekonomiskt skydd när ditt barn blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Familjeskydd

Behovet av ett bra försäkringsskydd är extra stort under vissa perioder i livet, till exempel när barnen är små. Med vårt familjeskydd kan du ge familjen ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid. Den skattefria ersättningen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år om du skulle avlida före 65 års ålder.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård. Den hjälper också til att förebygga framtida hälsoproblem och kan minska sjukfrånvaron. För att passa alla behov finns den i tre nivåer: Bas, Plus och Max. Oavsett var i landet du bor kan dumed bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare samt vårdinrättningar. Försäkringen ger ersättning för bland annat läkarvård, operationer, eftervård, rehabilitering coh psykologbesök. För att i god tid upptäcka tecken på ohälsa erbjuds även en hälsofil eller hälsoundersökning. På så vis kan rätt åtgärder snabbt sättas in.

Diagnosförsäkring

Försäkringen ger dig ett engångsbelopp om du får en specifik diagnos, till exempel cancer. stroke, hjärninflammation eller hjärtinfarkt. Engångsbeloppet kan betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos.

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför att ditt medlemskap i fackförbundet upphör. Du har tre månader på dig att teckna fortsättningsförsäkringen.

Seniorförsäkring

Seniorförsäkringen är till för dig som inte längre kan ha kvar din gruppförsäkring därför att du blir pensionär eller uppnår försäkringens slutålder. För att få teckna seniorförsäkringen behöver du redan ha en gällande försäkring hos Förenade Liv. I försäkringen kan det ingå en Livförsäkring, en Diagnosförsäkring och en Olycksfallsförsäkring beroende på vilka försäkringar du har haft.