Hem » Tjänster » Försäkringsskolan

Försäkringsskolan

Avkastningskatt

Avkastningskatten är en scablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Försäkringsbolaget betalar in avkastningsskatten till Skatteverket och drar av den från ditt försäkringskapital.

Depåförsäkring

I en depå försäkring väljer du själv hur dina pensionspengar skall placeras. Du kan välja mellan fonder och andra tillångar till exempel enskilda aktier eller obligationer, och det är du som tar risken hur ditt försäkringskapital utvecklas.

Efterlevandepension

EfterlevandepensioEfterlevande pension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevnade när du dör.

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du själv hur dina pensionspengar ska placeras. Du kan välja mellan olika fonder och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas.

Försäkrad

Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa föräkrad.

Försäkringstagare

Försäkringstagare är den som äger försäkringen. Det är inte alltid försäkringtagaren som är försäkrad.

Hälsodeklaration

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa och kan ge försäkringsbolaget tillgång till dina sjukjournaler. Försäkringsbolaget behöver dessa uppgifter för att beräkna risken i vissa försäkringar.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.

Sjukpension

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsoförmåga under en längre tid.

Sjukskada

Sjukskada är en sådan skada som innebär att du får sjukpension för det fall att din försäkring innehåller ett sådant skydd.

Traditionell livförsäkring

I en traditionell livförsäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina pensionspengar ska placeras. Försäkringsbolaget placerar till exempel räntebärande papper, aktier, och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti. Beloppet som utbetlalas kan bli högre än garantin. Det är framförallt avkastningen på försäkringskapitalet som avgör om utbetalningen blir högre.

Ålderspension

Ålderspensionen har du rätt att få utbetald när du uppnått en viss ålder.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det försäkringskapital som finns kvar när du dör.