Hem » Tjänster » Fonder

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Aktiefonders värde kan variera kraftift på grund av deras sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

En av de viktigast delarna när man väljer mellan olika fondalternativ är fondavgiften. eller förvaltningsavgift som det också kalls, en av de viktigaste faktorerna. Det är en avgift som du betalar årligen och ligger oftast runt några procent. Det kan låta som lite men i det långa loppet så blir det mycket pengar.

Så påverkar fondavgiften avkastningen 

Många som spara i fonder gör det långsiktigt och har ofta mycket pengar investerade och då är fondavgiften en stor del i hur mycket avkastning du kan förvänta dig. Om en fond har en förväntad avkastning på 10 procent och förvaltningsavgift på 2,30 procent så är den reella avkastningen då 10 - 2,30 = 7,70 procent. Om du istället hittar en indexfond, som har låga avgifter, med en avkastning på 9 procent och avgift på 0,3 procent så har du tjänat en procent i avkastning per år. Och om du har 100 000 insatt så betyder det att du tjänar 1000 kronor per år.

Varför betalar man en fondavgift?

Fondavgiften är en förvaltningsavgift som förvaltaren tar ut för att ha hand om fonden och administrera den. Det innebär att förvaltaren då kommer att arbeta för att fonden kommer att gå så bra som möjligt och göra så bra investeringar som möjligt. På grund av detta så ligger fondavgiften ofta på 0-3 procent, helt beroende på om det är en passiv eller aktiv fond. Det vill säga hur mycket arbete som fondförvaltaren lägger ned på att handla med investeringar. De passiva fonderna är bland annat indexfonder där innehavet i fonden styrs av datorer som räknar ut hur innehavet i fonden ska se ut efter rådande riktlinjer

Många säljare lockar sina kunder att välja fonder med högra avgifter så här får man se upp. Som tidigare nämnt är indexfonder ett alternativ där fondavgiften är ofta låg på grund av förvaltaren inte behöver administrera fonden på samma aktiva sätt. Avanza Zero är ett bra exempel där fondavgiften är 0 procent och fonden följer då Stockholmsbörsen OMX30. Ett bra alternativ när konjunkturen pekar uppåt med andra ord.

Fondavgift kontra risk

Även om den fond ser ut att ha gått bra historiskt, att avkastningen är god, och att fondavgiften är en smärre sak trots att den ligger 1-2 procent högre än andra alternativ är detta ett varningstecken. Höga avgifter och hög avkastning innebär också oftast en högre risk. Därför är det bra att sätta in sig i vilka risker man tar när man ska välja fond. Man får helt enkelt göra en avvägning när det kommer till avkastning, risk och vad för fondavgift som tillkommer samt om man ska spara på lång eller kort sikt. I ett långsiktigt sparande kan man ta större risk.